Radar · Miljö

Studie: Mer plast i haven än väntat

Förutom synligt skräp är världens hav också fyllda av osynlig mikroplast, dessutom i större omfattning än man tidigare trott.

En ny studie som publicerats i tidskriften Plos One visar att det finns mycket mer mikroplaster i havet än tidigare befarat. En ”skarp varning om att vi måste agera nu i global skala”, enligt huvudförfattare Marcus Eriksen.

– Situationen är mycket värre än väntat. År 2014 uppskattades det att det fanns 5 biljoner plastpartiklar i havet. Nu, mindre än tio år senare, är vi uppe i 170 biljoner, säger Patricia Villarrubia-Gómez, forskare på Stockholm resilience center och en av medförfattarna till uppsatsen, i en artikel på centrets hemsida.

I studien har forskarna tittat på såväl gamla som nya studier över plastförekomst i haven. Totalt baserar den sig på över 11 000 prover, som tagits mellan 1979 och 2019. Resultatet blev en global tidslinje över utvecklingen av mikroplaster i havet, något som de menar är fundamentalt för att kunna uppskatta framtida potentiella risker för människor och ekosystem.

Det som forskarna såg kan bäst beskrivas som ett lager av ”plast-smog” som täcker hela havets yta. Från år 2005 kan man också se en snabb ökning av plastmassan. Fortsätter det utan att vi vidtar åtgärder räknar forskarna med att takten av plast som tillförs haven kommer att öka med 2,6 gånger till år 2040 jämfört med år 2016.

”En skarp varning”

– Den exponentiella ökningen av mikroplaster över världens hav är en skarp varning om att vi måste agera nu i global skala, sluta fokusera på sanering och återvinning och inleda en tid av företagsansvar under hela livscykeln för de saker de tillverkar, säger huvudförfattaren Marcus Eriksen från 5 Gyres institute som lett studien.

Han fortsätter:

– Uppstädning är meningslöst om vi fortsätter att tillverka plast i nuvarande takt, och vi har hört prat om återvinning för länge samtidigt som plastindustrin avvisar alla åtaganden att köpa återvunnet material eller designa för återvinning. Det är dags att ta itu med plastproblemet vid källan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV