Radar · Inrikes

Lönekravet ”oansvarigt experiment”

Svenskt Näringsliv riktar kritik mot regeringens beslut att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare.

Regeringens beslut att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare är ett ”oansvarigt experiment”, skriver Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson på DN Debatt.

”Sverige har en arbetsmarknadsmodell som tjänat landet väl: löner och villkor förhandlas mellan arbetsmarknadens parter och inte av staten. Regeringens lönegolv utmanar denna modell”, skriver hon.

Johansson påstår tvärtemot regeringen att lönekravet kommer att leda till högre arbetslöshet.

”I stället kommer åtstramningen av arbetskraftsinvandringen leda till att många verksam­heter fungerar sämre, inte kan expandera och får tacka nej till uppdrag”.

Det kommer inte heller att ge någon större påverkan på fusket på arbetsmarknaden eller utanförskapet i samhället, anser hon.

Det nya försörjningskravet träder i kraft den 1 november och innebär att en arbetskraftsinvandrare måste ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen i Sverige, i dagsläget 27 360 kronor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV