Radar · Miljö

Ozonhål stängs senare än vanligt

Ozonhålet stängs vanligtvis i slutet av november.

Varje år i oktober-november skapas ett ozonhål över Antarktis. Årets hål började bildas flera dagar tidigare än vanligt och forskare befarar att det kommer stängas sent.

Copernicus, EU:s observationssystem för global miljöövervakning och säkerhet, skriver om årets ozonhål i ett pressmeddelande

Ozonhålets yta minskade som det brukar i början av oktober, men växte sedan mot slutet av månaden och har bibehållit en storlek på 15 miljoner kvadratkilometer och väntas minska först en bit in i december.

Ozonhålets ovanligt långa varaktighet motsvarar den observerade trenden de senaste tre åren. Från och med 2020 har ozonhålen stängts betydligt senare än tidigare, i mitten eller slutet av december.

Förklaringen är kallare temperaturer i stratosfären och en stark polarvind som håller i längre. Vattenånga från undervattensvulkanen Hunga-Tonga i Stilla havet, förändringar i vindmönstret på södra halvklotet och klimatförändringar kan ligga bakom den starka polarvinden, skriver Copernicus.

Ozonlagret skyddar jorden från skadlig solstrålning. Hålet uppstår varje år under södra halvklotets vårsäsong mellan augusti och oktober. Ozonhålet stängs vanligtvis i slutet av november, då temperaturen högt upp i stratosfären börjar stiga och polarvirveln försvagas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV