Radar · Politik

Andersson står fast vid Natouttalande

Statsminister Magdalena Andersson (S) håller pressträff.

Statsminister Magdalena Andersson (S) står fast vid att en Natoansökan just nu ytterligare skulle destabilisera den här delen av Europa. Ett uttalande som väckt uppmärksamhet i Finland. ”Ett icke-beslut är också ett beslut med sina egna konsekvenser”, säger Finlands statsminister Sanna Marin (S).

Statsminister Magdalena Anderssons uttalande under tisdagen har spritts utanför Sverige. Inte minst i Finland, som just nu analyserar vilka effekter en finländsk ansökan skulle få med hänsyn till Rysslands krig i Ukraina.

Magdalena Andersson håller fast vid sitt uttalande.

– Det är vad jag har sagt hela tiden. Min bedömning är att för svensk säkerhet är det bäst att vi i det här läget håller huvudet kallt och båda fötterna på jorden och har en långsiktig och förutsägbar säkerhetspolitisk linje, säger Andersson på en pressträff.

Hon får en fråga om hon inte genom sitt uttalande låser Finlands handlingsfrihet.
– Det är verkligen inte syftet, säger Andersson.

– Varje land har rätt att välja sin egen säkerhetspolitiska linje, och det gäller självklart även Finland.

Andersson håller inte med kritiker som anser att hon genom sin ståndpunkt ger Ryssland inflytande över Sveriges vägval.

– Vi har verkligen visat vår självständighet i den här krisen, bland annat genom det historiska beslutet att skicka vapen till Ukraina. Det visar att Sveriges regering menar allvar med att vi bestämmer själva, säger Andersson.

Reaktion i Finland

Finlands socialdemokratiska statsminister Sanna Marin höll en presskonferens i Helsingfors på onsdagsförmiddagen där mycket kretsade kring Nato.

Hon fick frågan om Magdalena Anderssons uttalande om att en svensk Nato-ansökan just nu ytterligare skulle destabilisera den här delen av Europa.

– Man ska bedöma situationen och konsekvenserna på bred front, och ett icke-beslut är också ett beslut med sina egna konsekvenser, svarar Marin.

Hon tycker att det behövs en diskussion om Nato i de nordiska länderna.

– Det är viktigt att Finland och Sverige har den här diskussionen. Vi kommer att diskutera detta under våren, säger Marin.

Hon framhåller att det finns många viktiga debatter som måste äga rum nu och att Natodebatten är en av dem.

Sanna Marin vill inte spekulera kring utgången av diskussionen eller när den ska vara klar, och uppger att partierna i den finländska riksdagen måste få överlägga internt.

Skillnad: Putins hot

Magdalena Anderssons uttalande om att en svensk Nato-ansökan skulle destabilisera läget just nu får kritik av Moderatledaren Ulf Kristersson, som anser att uttalandet ”i praktiken underminerar den suveräna svenska rätten att själv bestämma över vår säkerhetspolitiska linje.”

Håkan Edström, universitetslektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan, menar dock att det finns risker för både Finland och Sverige att ansöka nu.

– Nato har utvidgats flera olika gånger förut. Inte vid något av de tillfällena har Ryssland direkt gjort någon motåtgärd. Skillnaden nu är att Putin uttalat hot om det skulle ske.