Glöd · Ledare

Gräsrötterna måste växa sig starka under den nya regeringen

Miljövänners värsta farhågor har blivit besannade med råge, den nya regeringen har inte bara åtagit sig hela SD:s migrationspolitik utan verkar även anamma deras inställning till miljön genom att nedmontera det lilla av miljöpolitik som stod att finna.

Miljödepartementet är nedlagt, den totalt oerfarna nya miljöministern Romina Pourmokhtari (L) ska ha Ebba Busch som chef, i ett slarvigt sammanslaget Klimat- och näringslivsdepartement. Detta enligt Busch för att ”miljön väger för tunt” för att rättfärdiga ett helt departement. Miljöfrågor är tydligen icke-existerande, inte ett problem över huvud taget, det finns bara ett problem att tala om och det är klimatet, enkelt åtgärdat med flera kärnkraftverk och en fri marknad. Att klimatfrågorna skulle ligga näringslivet nära är visserligen sant, men inte på det sättet som en högerregering antagligen menar. Med konstant ökad tillväxt och fria spelregler för näringslivet kommer klimatkrisen förvärras allt snabbare, att lägga mindre resurser på omställning istället för mer är så världsfrånvänt det kan bli.

Att miljön inte var viktig för högerkoalitionen var uppenbart under valrörelsen, men att den så omedelbart och fullständigt skulle göras till en icke-fråga känns ödesmättat. Enligt Ulf Kristersson är vi ju redan ett fossilfritt land, sådana villfarelser säger allt om hur regeringen ämnar blunda för verkligheten och samtidigt manipulera befolkningen.

Att reducera miljöpolitiken till en fråga om energi och utsläpp är att ta den lätta vägen runt vår trasiga relation till naturen. Skogsbruket, jordbruket, den biologiska mångfalden och skyddandet av naturvärden kräver inga ytterligare resurser är budskapet. Som att vi inte är beroende av naturen för att leva, det är förnekelse på en astronomisk nivå och att sopa naturen under mattan låter sig inte göras. Dessa politiska beslut kommer få konsekvenser, och det med besked.

Nu är det upp till folket att visa att vi visst vill ha en levande miljö att leva i, en framtida beboelig planet för kommande generationer, ren luft och friskt vatten. En stabil lokal matförsörjning på ekologiska grunder och ett hållbart skogsbruk på naturens och ursprungsbefolkningarnas villkor. Vill inte politikerna ta tag i klimatet och miljön så måste vi få dem att göra det samtidigt som vi gör allt i vår makt för att få till en förändring på lokal nivå.

Gå med i din lokala omställningsgrupp, stötta aktivisterna i Extinction Rebellion och Skogsupproret, gå med i Naturskyddsföreningen, stötta dina lokala småbrukare och ekologiska jordbruk. Gräsrotsrörelsernas tid är nu, tillsammans måste vi förvalta jorden med det ansvar, den respekt och den verklighetsförankring som regeringspartierna uppenbarligen saknar.

Vackra höstdagar.

Regeringen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV