Radar · Inrikes

240 år gammal tidskapsel öppnad i Storkyrkan

Under renoveringsarbete i Storkyrkan har man hittat flera tidskapslar, bland annat en från 1700-talet.

Under renoveringen av Storkyrkan i Gamla Stan i Stockholm har man funnit flera stängda plåtlådor – tidskapslar – från 1700- och tidigt 1900-tal.

I veckan öppnades de inför en nyfiken publik.

I den första och äldsta lådan, försluten 1742, återfanns ett hopvikt papper – stort som ett A3-ark när det vecklats ut. I snirklig skrift står där att det gamla tornet togs ner 1736 och att det nya färdigställdes 1742 – ett årtal som inte varit exakt klarlagt tidigare.

– Det här är den finaste kapsel jag har varit med och öppnat. Att skriften från 1742 var så fin, nästan som ett konstverk, det sticker verkligen ut, säger byggnadsantikvarie Max Laserna, till Kyrkans Tidning.

Lådan från 1903 var platt som ett kuvert – och dessutom svåröppnad. Här i fanns en tidning, några brev och en plåtbit med texten ”gammal plåt”. Troligtvis en bit av det gamla taket från 1700-talet.

Fallit ned

I den sista sista kapseln, från 1930, låg en förgylld plåtbit bland flertalet dags- och veckotidningar. Denna plåtbit blev startskottet till renoveringen av kyrkans torntak då någon en morgon 1929 hittade just denna plåtbit på marken efter det att den fallit ner från kyrktaket.

I samma låda fanns också en stor rostig spik tillsammans med en tio sidor lång text med titeln ”Redogörelse av renoveringen 1929”. En sådan detaljerad redogörelse är ett sällsynt fynd, säger Max Laserna till Kyrkans Tidning.

Likt 1929, när man upptäckte ett renoveringsbehov i och med den nedfallna plåtbiten, fattades beslut om dagens aktuella renovering efter det att någon en morgon 2016 upptäckt en stor bit sten på marken utanför Storkyrkan. Även den hade fallit ned från taket. När man sedan tog sig upp i kyrkans torn upptäcktes att putsen var lös på många ställen och renovering var ett måste.

Inför publik öppnades de gamla tidskapslarna, mycket varsamt
Inför publik öppnades de gamla tidskapslarna, mycket varsamt. Fredrik Sandberg/TT

Ny tidskapsel

I och med den pågående renoveringen putsas nu kyrkans fasad om och blir rosa som på 1700-talet. Notan väntas landa på över 100 miljoner kronor och i januari 2023 ska allt vara klart.

Kyrkan passar nu på att föra traditionen vidare för eftervärlden och kommer att placera en ny kapsel i tornet i samband med renoveringen. I lådan anno 2022 hittar man bilder på hantverkarna som utfört renoveringen, teckningar från femåringar och ett exemplar av Kyrkans Tidning – för någon att öppna om kanske 100 år när nästa bit sten eller plåt faller ner från himlen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV