Radar · Inrikes

Ivo stoppar privatägd vårdcentral med omedelbar verkan

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, förbjuder en vårdcentral i Eskilstuna att bedriva verksamhet.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) beslutat stoppa det privata företaget Amore Hemomsorg verksamhet vid en vårdcentral i Eskilstuna – då man menar att det finns påtaglig risk för patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) förbjuder med omedelbar verkan en vårdcentral i Årby i Eskilstuna att bedriva verksamhet, rapporterar Eskilstuna-Kuriren.

Enligt Region Sörmland grundar sig beslutet på att det finns ”påtaglig risk för patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet”.

Regionen bröt tidigare i år sitt avtal med vårdcentralen, bland annat eftersom det saknats en specialist inom allmänmedicin, vilket är ett krav. Viss verksamhet, bland annat tester och hälsokontroller, har dock fortsatt bedrivits i lokalerna.

”Vi har agerat genom att avsluta avtalet med vårdcentralen efter att vi upptäckt och påtalat allvarliga brister i verksamheten”, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland, enligt ett pressmeddelande från Region Sörmland.

Vårdcentralen har stämt regionen för grovt kontraktsbrott sedan avtalet bröts tidigare i år. Ärendet kommer prövas i domstol, enligt SVT Nyheter Sörmland.