Radar · Politik

S: Staten ska bygga bostäder i utsatta områden

 Socialdemokraternas Tobias Baudin och Anders Ygeman presenterar ett paket med åtgärder för att bryta segregationen.

Med statligt fastighetsbolag, avskaffad Ebo-lag och språkkrav vill Socialdemokraterna bryta segregationen.
– Det här är våra förslag för att inte en hel generation ska gå förlorad, säger Tobias Baudin.

Socialdemokraterna, via integrationsministern Anders Ygeman och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, fortsätter att presentera förslag på politik för att motarbeta segregation.

–Segregationen är ett gift som hotar sammanhållningen och gemenskapen i Sverige, säger Tobias Baudin på en gemensam pressträff med Anders Ygeman.

– Vi ser idag en sönderprivatiserad välfärd och ett skolsystem som tidigt slår ut barn. Resultatet är en segregation som driver kriminalitet och utanförskap. Därför presenterar vi nu ett paket för att bryta segregationen och minska klyftorna i Sverige, säger Anders Ygeman.

En del gammalt, en del nytt

En del av förslagen i paketet har de presenterat tidigare såsom språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd och att avskaffa Ebo-lagen, som ger asylsökande rätt att bosätta sig var man vill.

Men partiet vill även införa ett statligt ägt fastighetsbolag som ska förvärva eller bygga fastigheter i utsatta områden.

De vill även att treåringar ska direktinskrivas i förskolan.

– Det som ofta behöver förskolan mest är de som inte går dit, säger Anders Ygeman.

– Från tre års ålder ska det vara obligatoriskt för hemkommunen att skriva in barn i förskolan som har bott i Sverige kort tid eller som har föräldrar som bott i Sverige kort tid, säger Anders Ygeman.

Vill stoppa spårbyte

Partiet vill även förbättra arbetsmarknaden, där arbetskraftsinvandrare inte ska få konkurrera med sämre villkor. 

– Vi ska höja lönegolven för arbetskraftsinvandrare till Sverige och slopa möjligheten till så kallat spårbyte, säger Tobias Baudin.  

Spårbyte innebär att en person går från att vara asylsökande till arbetskraftsinvandrare.  

Tobias Baudin vill att alla som kan jobba, ska jobba.

– Vi vill individualisera etableringstillägget så att kvinnor får ett incitament att inte stanna hemma, säger Tobias Baudin.

Läs mer:

Regeringen vill införa språkkrav för permanent uppehållstillstånd