Radar · Politik

Budget: Mer pengar till kommuner och äldreomsorg

Statsminister Stefan Löfven (S) och Kommunals ordförande Tobias Baudin håller en pressträff i Rosenbad.

Regeringen vill ge ytterligare tre miljarder kronor i bidrag till kommuner och regioner 2022. Dessutom ska äldreomsorgen stärkas med 2,5 miljarder kronor.

Statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Lena Hallengren (S) presenterar på en pressträff nyheter ur den kommande budgetpropositionen för 2022.

– Det är en omfattande satsning på välfärden, säger statsminister Stefan Löfven (S).

– En stark välfärd måste få kosta.

Förutom mer generella resurser till kommuner och regioner 2022, förstärks de satsningar som redan görs på äldreomsorgen. Jämfört med 2018 rör det sig om 10 miljarder kronor mer till äldreomsorgen, säger Löfven.

Fast kontakt i hemtjänsten

Vidare aviseras en ny lag om fast hemtjänstkontakt för att öka tryggheten för äldre.

– Alla hemtjänsttagare ska genom den här reformen tilldelas en namngiven undersköterska som håller ihop hemtjänsten. Annars är det i dag ett problem att man som äldre har många kontakter inom hemtjänsten, säger socialminister Lena Hallengren (S), och fortsatte: 

– Genom en fast omsorgskontakt så hålls vården och omsorgen bättre samman, man själv och ens anhöriga vet alltid vem man kan kontakta. I de verksamheter som redan jobbar så här så har det inneburit en ökad trygghet och en kvalitet som är betydligt bättre för den äldre. Nu ska vi se till att införa detta så att det gäller för alla hemtjänsttagare i hela landet.

Regeringen föreslår också avgiftsfri pneumokockvaccinering för 75-åringar och medicinska riskgrupper samt att man inrättar ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg.

– För detta kompetenscentrum, som ska vara knutet till Socialstyrelsen, avsätts 19 miljoner kronor årligen från och med 2022, säger Hallengren.

Syftet är att höja kunskapen och ge en bättre nationell överblick på äldreomsorgen och om kommunernas förutsättningar.

– Det är stora satsningar på äldreomsorgen för att våra äldre är värda det, och för att de som jobbar i äldreomsorgen behöver det för att kunna erbjuda den allra bästa kvaliteten, säger Lena Hallengren.

Utbildning på betald arbetstid

Regeringen avsätter 1,7 miljarder kronor för 2022 och beräknas avsätta samma summa 2023 för att förlänga Äldreomsorgslyftet de kommande två åren.

Lyftet innebär att ny och befintlig personal får möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

– Att man på betald arbetstid kan utbilda sig och sen få en tillsvidareanställning på heltid är superbra politik för medlemmarna i Kommunal, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

– Det här kommer på riktigt att höja kvaliteten för alla äldre som är beroende av äldreomsorgen, och för dem som arbetar i den. Det är så här vi skapar starkare välfärd i hela landet, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV