Radar · Miljö

Miljarder till infrastruktur – utan klimatnytta

Satsningarna på vägar i förslaget till infrastrukturplan gör att utsläppsminskningarna som de planerade järnvägarna innebär äts upp, enligt Trafikverkets beräkningar.

Sverige är på väg att ställa om till ett hållbart transportsystem, enligt infrastrukturministern. Men enligt Trafikverkets beräkningar äts utsläppsminskningarna från de kommande årens järnvägssatsningar upp av ökade utsläpp som blir följden av de vägar som myndigheten planerar för.

850 miljarder ska satsas på vägar, järnvägar och sjöfart fram till 2033. En satsning som beskrivs som historisk av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). När han i fredags kommenterade Trafikverkets förslag till infrastrukturplan lyfte han särskilt fram satsningarna på ny järnväg och menade att Sverige är på väg att ställa om till ett hållbart transportsystem. Detta trots att de nya järnvägarna och vägarna enligt Trafikverkets egna beräkningar sammantaget inte minskar utsläppen av växthusgaser, vilket Supermiljöbloggen varit först med att rapportera.

Trafikverket räknar med att järnvägssatsningarna ger en liten minskning av vägtrafiken med en kvarts procent. Men lika mycket ökad trafik väntas vägsatsningarna, som den omstridda motorvägen Tvärförbindelse Södertörn söder om Stockholm, bidra med. Totalt sett blir klimateffekten plus minus noll – och då räknas inte utsläppen från själva byggena in.

Förslaget som helhet ger enligt Trafikverket en liten minskning av koldioxidutsläppen, men inte genom att trafik flyttas från väg till järnväg. Istället handlar det främst om elektrifiering av banor där det i dag går dieseldrivna tåg och minskningar av vägtrafiken till följd av satsningar på sjöfart.

Läs mer:

Miljarder till ny motorväg: ”Ett dråpslag för klimatet”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV