Radar · Integritet

Visselblåsare vill ha tuffare datalagar i EU

Facebook-avslöjaren Frances Haugen talar inför EU-parlamentet i Bryssel.

Tuff lagstiftning behövs för att hålla ordning på sociala mediejättar som Facebook, manar visselblåsaren Frances Haugen inför EU-parlamentet.

Amerikanskan slutade arbeta på Facebook tidigare i år och har sedan dess skakat om ordentligt med sina avslöjanden om företaget. Haugen är djupt kritisk mot hur Facebook hanterar desinformation och hatiska inlägg.

– Jag är här för att jag anser att Facebooks produkter skadar barn, skapar splittring, försvagar vår demokrati och mycket mer. Facebook väljer hela tiden vinst före säkerhet, säger hon inför en hel rad utskott i EU-parlamentet i Bryssel på måndagskvällen.

"Vill inte skryta"

Hon svarar snabbt och insatt på otaliga frågor från ledamöterna, om Facebooks algoritmer och kontroller.

– Jag menar inte att skryta, med det finns kanske bara 200-300 personer i hela världen som har samma kunskaper som jag om hur det här fungerar. Och bara det är i sig ett säkerhetsproblem, säger hon.

Haugen har tidigare vittnat även inför USA:s senat och åker senare i veckan vidare till Frankrike för att tala till folkvalda där.

Lagar på gång

Inom EU sker hennes besök samtidigt som såväl EU-parlamentet som EU:s ministerråd funderar över två tunga förslag som lades fram i december i fjol för att modernisera datahanteringen i Europa. I det arbetet blir Haugens uppgifter nu ett viktigt inspel.

– Dina avslöjanden är väldigt oroande. Användarnas grundläggande rättigheter står på spel. Företagen håller på att misslyckas med att sköta sin självreglering, varnar exempelvis spanske ledamoten Juan Fernando López Aguilar, som är ordförande i EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter.

Haugen håller med.

– Lagarna måste vara starka och efterföljas med fast hand. Annars missar vi den här chansen, säger Haugen i Bryssel.

Fakta: Nya nätregler i EU

EU-kommissionen lade i december 2020 fram förslag på två nya digitala lagar: om digitala tjänster (DSA) och digitala marknader (DMA).
Förenklat kan DSA liknas vid spelregler för det som händer på de digitala plattformarna, medan DMA ses som ett regelverk för hur de största plattformarna konkurrerar med andra mindre aktörer inom sitt specifika område.
I DSA ingår skärpta krav på att plattformar agerar mot illegalt innehåll och även hantering av illegala varor. Digitala samordnare i medlemsländerna får en övervakande roll för att se till att plattformarna agerar.
Lagförslagen behandlas i sedvanlig ordning parallellt av EU-länderna i ministerrådet och av EU-parlamentet. Båda sidor hoppas kunna ena sig på eget håll före årsskiftet, för att kunna slutföra kompromissförhandlingar under våren 2022.