Radar · Inrikes

Region vill sluta betala för nätläkare

Västra Götaland planerar att sluta betala för digital vård i andra regioner, via appar som Kry och Min doktor.

Västra Götalandsregionen vill sluta betala för digitala vårdbesök som invånarna gör i andra regioner, till exempel via appar. Pengarna bör i stället gå till att utveckla regionens egna vårdcentraler digitalt, tycker ansvariga politiker.

Beslutet togs på fredagen i regionens vårdvalsberedning, och stöds av alla de åtta partier som finns med där.

– Vi har uttalat en ambition att från och med 2022 inte längre betala för digitala utomlänsbesök, säger Jonas Andersson (L), som är ordförande i Västra Götalands hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Vill ha diskussion

I första hand ska regionen utreda om det är juridiskt möjligt att stoppa betalningen till nätläkare.

– Det är möjligt att det krävs någon lagändring, eller annan förändring på den nationella nivån, för att vi ska kunna göra detta. Vi vill dra igång en nationell diskussion, säger Andersson.

– Vi vill kunna styra om de här resurserna till våra egna vårdcentraler, och ställa högre krav på dem att upprätthålla en digital tillgänglighet för sina listade patienter, tillägger Andersson.

Han syftar på alla vårdcentraler i Västra Götaland, både de cirka 150 offentliga och de omkring 50 privatdrivna.

150 miljoner

De flesta nätläkare är kopplade till en vårdcentral i någon av ett fåtal regioner som haft regler som varit gynnsamma för verksamheten, enligt Jonas Andersson. Han nämner bland annat Jönköping och Sörmland.

Om exempelvis en invånare i Västra Götaland gör ett digitalt besök hos en läkare som är kopplad till en vårdcentral i region Jönköping, får Västra Götaland betala en summa för detta till Jönköping – som sedan betalar vårdcentralen.

Totalt beräknas Västra Götaland betala uppåt 150 miljoner kronor för ”digitala utomlänsbesök” i år.

Men det är inte själva kostnaden som fått politikerna i Västra Götaland att reagera. I viss mån kan man samtidigt spara in kostnader för fysiska vårdbesök. Om inte den digitala kontakten leder till just ett sådant.

– Då kan man säga att vi betalar dubbelt, påpekar Andersson.

Kontinuitet

Kritiken gäller att pengar försvinner ur regionens eget vårdsystem.

– Den digitala vården är lite av en främmande fågel i vårt svenska sätt att organisera sjukvården, säger Andersson.

Politikerna i Västra Götaland anser också att kontinuiteten för patienterna blir bättre om de digitala besöken görs hos samma vårdgivare som man besöker fysiskt.

Ambitionen att sluta betala gäller bland annat digitala tjänster som Kry, Min doktor och doktor.se, skriver Göteborgs-Posten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV