Radar · Inrikes

Rapport: Solceller kan slå ut jordfelsbrytare

Solpaneler kan enligt en ny rapport slå ut jordfelsbrytare.

Solceller på grannens tak kan slå ut din jordfelsbrytare. Det skriver elektrikernas branschorganisation i en ny rapport och varnar för livsfarliga personskador.

Jordfelsbrytare ska rädda liv och förhindra brand genom att snabbt bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i en elanläggning eller i anslutna produkter, som hushållsapparater. Ytterhöljet uppnår då inte spänningsnivåer som är farliga.

– Jordfelsbrytare är en viktig säkerhetsprodukt som sitter i väldigt, väldigt många hem. Vi måste kunna lita på att de fungerar. Om de inte löser ut som de ska är det väldigt olustigt, säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

Han fortsätter:

– Säg att ett fel i mitt badrum gör att en handdukstork blir strömförande. Om jag tar i handdukstorken så ska jordfelsbrytaren lösa ut ögonblickligen så att jag skyddas. Om den inte löser ut får jag ström genom kroppen som går ner till jord och då finns det risk att jag inte överlever.

Vanligare med solpaneler

Under en tid har det uppmärksammats att elektriker misstänkt att det finns störningar i elnät vid solcellsanläggningar som gör att jordfelsbrytare kan sluta att fungera i byggnader som har installerat solceller – och även i hus intill.

Installatörsföretagen, som har 3 600 medlemmar med 50 000 medarbetare och är en del av Svenskt Näringsliv, har nu utrett om likströmskomponenter förekommer i de allmänna lokalnäten.

– Det har varit en diskussion inom branschen sedan 2018. Vi ville försöka bringa lite klarhet i det här och få underlag för vidare forskning, säger Fredrik Byström Sjödin.

Att privatpersoner eller bostadsrättsföreningar installerar solcellsanläggningar på sina tak blir allt vanligare, och fler väntas framöver.
Enligt Installatörsföretagen handlar det om 400 000 nya solcellsanläggningar inom tio år.

Problemen uppstår, enligt rapporten, när en så kallad växelriktare ska omvandla strömmen från solcellspanelerna till växelström innan den skickas ut i elnätet. Men solcellsanläggningar skickar ändå ut en viss mängd likström i elnätet och när likströmmen går in i den egna eller grannens jordfelsbrytare kan den sluta att fungera.

Installatörsföretagens tester visar att likströmmar kan vara så höga som 5-8 procent av växelströmmen – långt över gränsvärdet 0,5 procent som idag är produktstandard.

Testa din jordfelsbrytare

Fredrik Byström Sjödin tycker att den som är orolig över sin nuvarande anläggning ska be ett elinstallationsföretag kontrollera jordfelsbrytarna och om det bedöms som nödvändigt att byta från typ A till typ B.

– Konsumenterna själva bör testa sina jordfelsbrytare minst två gånger per år. Särskilt viktigt är det om man själv har solceller på taket. Tryck på testknappen och se om den löser ut. Gör den inte det på en gång så är det något fel.

Även forskare vid Luleå tekniska universitet utreder sedan i höstas problemet.

– Solpaneler kan säkert slå ut och även blockera jordfelsbrytare. Men det vi försöker att utreda är hur vanligt det är och det vet vi fortfarande inte. Vi är inte klara ännu, vårt projekt ska avslutas i september, säger Math Bollen, professor i elkraftteknik.