Radar · Miljö

Skogsmaskin tog sig förbi blockad – en person blev omhändertagen

Vid ett tidigare försök lyckades aktivisterna stoppa den maskin som skulle hämta det avverkade virket.

En skogsmaskin som hindrats från att hämta avverkat timmer i ett skogsområde i Pajala kommun, har nu med hjälp av ett stort polisuppbåd kunnat ta sig förbi den blockad aktivister satt upp. Men fortsatt avverkning i området är ännu stoppad, enligt aktivister på plats.

Det var tidigt på måndagsmorgonen som aktivister från Skogsupproret och Fältbiologerna blev omringade av polis i Juoksuvaara, Pajala kommun. Där pågår sedan en dryg vecka tillbaka en blockad mot att statliga Sveaskog planerar att avverka runt 11 hektar skog i området.

– Vi blev tillsagda att inte gå framåt, bakåt eller åt sidorna, säger Alma Laudon, en av aktivisterna på plats.

Med aktivisterna i blockaden inringade kunde en skogsmaskin köra upp en ny väg för att ta sig till en del av skogen som hunnit bli avverkad, innan aktivisterna blockerade vägen. Ett tidigare försök att hämta timret stoppades i slutet av förra veckan, då aktivister la sig framför skogsmaskinen.

Aktivisternas krav är bland annat att det redan avverkade virket ska placeras i den kvarvarande naturskogen för att höja naturvärdena och gynna den biologiska mångfalden.

Den blockad som hindrar Sveaskog att fortsätta avverkningen i området är ännu obruten, enligt Alma Laudon.

– Vi står kvar och läget är lugnt, säger hon vid lunchtid på måndagen.

En av aktivisterna omhändertogs av polis då hon lämnat det anvisade demonstrationsområdet. Hon skulle enligt Alma Loudon gå på toa och visste inte att hon inte fick vara på den andra sidan vägen. Aktivisten kördes iväg någon kilometer ifrån platsen.

Bakgrund

Konflikten blossade upp fredagen den 23 april. Då blockerade aktivister från Skogsupproret två av Sveaskog planerade avverkningar i Pajala respektive Överkalix kommun. Blockaden i Överkalix upplöstes av polis den 27 april, medan den i Pajala ännu fortgår. Enligt aktivisterna rör det sig om äldre skog som troligtvis inte kalavverkats tidigare, en typ av skog viktig för rennäringen på grund av rik förekomst av lavar. Men också den biologiska mångfalden. Enligt Sveaskog rör det sig om en produktionsskog som inte kan beskrivas som en naturskog. Skogsupproret är en del av klimatrörelsen Extinction rebellion, som bland annat kräver att riksdagen ska stoppa all avverkning av naturskog i Sverige och att kalhyggen i skogsbruket stoppas samtidigt som trädplantage ska få utvecklas till artrika ekosystem.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV