Radar · Miljö

Gröna väggar gör äldre hus mer energieffektiva

Gröna väggar kan göra att mindre värme läcker ut ur gamla hus.

Väggar täckta med växtlighet kan minska den värme som läcker ut ur hus med 31 procent, visar brittisk forskning.

Forskare vid University of Plymouth undersökte hur två byggnader med skalmur på universitetsområdet skilde sig åt. Ena byggnadens vägg var täckt av växtlighet – där olika växter får gro från fickor på väggen – medan den andra var i originalskick. I övrigt var fasaderna liknande och riktade åt samma väderstreck.

Värmeförlusten i byggnaden med den gröna fasaden var efter fem veckors mätningar 31 procent lägre än i den andra, skillnaden i temperatur var också lägre på väggen med växtlighet.

Eftersom majoriteten av byggnaderna i England är byggda före 1964 tror forskarna att gröna fasader kan få stor betydelse. Uppvärmning av bostäder står för omkring 60 procent av all energi som går åt i byggnader i Storbritannien, som i sin tur står för 17 procent av landets totala växthusutsläpp.

”Det är därför nödvändigt att att vi börjar förbättra värmeprestandan i de här existerande byggnaderna, om Storbritannien ska nå sitt mål om nollnettoutsläpp 2050”, säger forskaren Matthew Fox i ett pressmeddelande.

Forskarna ser också andra fördelar med de gröna väggarna, exempelvis ökad biologisk mångfald.

”Levande väggar kan leda till förbättrad luftkvalitet, bullerreducering och förhöjd hälsa och välbefinnande”, säger forskaren Thomas Murphy.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Building and Enviroment.