Radar · Inrikes

Brist på kvinnor på landsbygden när staden lockar välutbildade

Kvinnor söker sig i högre grad in till städerna för jobb och utbildning till skillnad från män, visar studie från Malmö universitet.

Forskare på Malmö universitet har undersökt orsakerna till varför män stannar kvar på landsbygden och kvinnor flyttar. För att få kvinnorna att stanna måste en rad saker förändras, bland annat könsnormer och möjligheter till distansarbete.

Situationen är inte ny. För över 70 år har fördelningen av kvinnor och män på landsbygden vägt över till männens sida i de nordiska länderna. För Sveriges del har skillnaderna minskat fram till millenieskiftet, mycket på grund av att  dödlighet mellan könen minskat sedan 1980-talet. Överskottet av män på landsbygden är idag i princip lika stort som 1968.

Mestadels beror bristen på att framförallt yngre kvinnor har sökt sig till storstäderna och universitetsorter för att utbilda sig, eller söka arbeten som är mer populära bland kvinnor, medan många män på landsbygden har valt att stanna kvar. Helhetsbilden är dock inte entydig, många kvinnor väljer att återvända till landsbygden när det blir dags att bilda familj.

Nu har forskarna Peter Gladoic Håkansson och Peter Karpestam från Malmö universitet undersökt de bakomliggande orsakerna till diskrepansen i en ny studie, Rural boys, urban girls?: The mystery of the diminishing urban-rural gender gap in Sweden. Vad de har funnit är skillnaden mycket väl kan komma att öka i framtiden.

– Utbildade personer söker sig till staden, och fler kvinnor än män utbildar sig. Det finns även normer och värderingar bakom att män väljer att stanna kvar på landsbygden. Män tenderar att bo på kvar på landsbygden bara för att de är män. Vi ser inga tecken på att dessa normer är på väg att förändras, säger Peter Gladoic Håkansson, i ett pressmeddelande.

Utländska kvinnor föredrar staden

Forskarna studerade även hur migration från andra länder påverkade uppdelningen av kvinnor och män på landsbygden, eftersom det har varit en övervikt av män som har kommit till Sverige. Där verkade trenden vara att de utländska männen i högre grad också stannade kvar om de hamnat i en landsbygdskommun, medan kvinnorna sökte sig till städerna.

För att vända utvecklingen föreslår forskarna en rad åtgärder, bland annat att man ska skapa möjligheter för välutbildade kvinnor att bo kvar på landsbygden genom att förbättra kommunikationer, infrastruktur och möjlighet till distansarbete. En annan insats är att se till att försöka motverka att pojkar fortsatt halkar efter flickorna i skolan och att satsa på fritidsaktiviteter som lockar både pojkar och flickor på alla orter.

Forskarna undersökte också hur genusnormer påverkade incitamenten att stanna eller flytta. De förslår att man ska försöka bearbeta de traditionella genusnormer som påverkar männens beslut att stanna på landsbygden och kvinnornas val att flytta till städerna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV