Radar · Miljö

Ny global klimatstrejk har startat

Klimatstrejker världen över nu på morgonen.

Drygt två år efter att miljoner klimataktivister fyllde gator världen över, har rörelsen återigen utlyst en global klimatstrejk. ”Kicking off the Global Climate Strike, we have simultaneous strikers! In the middle of the night in Brazil and early morning in the Philippines!” lyder ett första budskap från Fridays for futures officiella Twitterkonto.

Fridays for future lyckades före pandemins utbrott samla folkmassor världen över i demonstrationer för radikala utsläppsminskningar. Sedan lades en våt filt över alla protestyttringar. Idag har rörelsen återigen utlyst en global strejk. Något större gehör för sina krav har rörelsen inte fått uppger man.

”I tre år har vi skrikit, strejkat, talat, protesterat och gjort allt vi kan för att få makthavarna att förstå allvaret i klimatkrisen och agera därefter. Trots detta har vi i stort sätt inte sett en enda framgång bland besluten och världens länder fortsätter släppa ut enorma mängder växthusgaser trots att forskningen är entydig: vi måste minska våra utsläpp genast”, skriver rörelsen på sin svenska hemsida, apropå dagens globala strejk.

På Friday for futures internationella Twitterkonto har rapporter om manifestationer börjat fylla flödet.

FFF demonstration i Japan
FFF demonstration i Japan. Foto: Twitter

”People from different cities in Bangladesh have started their strikes to demand for climate justice and climate action,” och: ”Now we have  @fffsendai from Japan to protest against biomass power generation of the Sumitomo Corporation. The deforestation caused by this is impacting people’s lives today!”, löd ett meddelande från Japan, och i den pakistanska provinsen Balochistan vittnar demonstranterna om torka till följd av klimatförändringarna. 

Demonstranter i Balochistan, Pakistan
Demonstranter i Balochistan, Pakistan. Foto: Twitter

Även i Sverige har det utlysts flera aktioner och manifestationer. Det nationella temat för den globala strejken är skog och intersektionalitet.

”Sveriges skogsbruk är idag mycket skadligt för såväl klimatet som samerna. När skogen skövlas skadar det den biologiska mångfalden, bidrar till ökade koldioxidutsläpp och hindrar renens naturliga beteenden, för att nämna några av nackdelarna.”, skriver rörelsen på sin hemsida.

I Stockholm demonstrerar FFF mot avskogning och för samernas rättigheter
I Stockholm demonstrerar FFF mot avskogning och för samernas rättigheter. Foto: Twitter 

De vill också belysa sambandet mellan hur olika kriser är sammankopplade och hur redan utsatta personer drabbas ännu hårdare av klimatkrisen, och detta görs genom att ha ett intersektionellt perspektiv.

Bland andra aktioner i Sverige återfinns även Klimatgruppen på SLU som tillsammans med kollegor från Uppsala universitet går samman för att adressera sin rektor om behovet av en klimatvänlig resepolicy.

Men klart är att pandemin fortfarande är ett hinder för rörelsen att nå ut. Att tiotusentals eller hundratusentals människor samlas på gatorna i Stockholm eller Montréal, likt de gjorde 2019, förefaller högst osannolikt idag.

Läs mer: Greta Thunberg fortsätter hamra in sitt budskap – men går det fram?