Glöd · Syrepanelen

Syrepanelen – om regeringens satsning på kulturen

Moa Andersons tantskulpturer befolkar ett rum på en av Konstfacks vårutställningar.

Regeringen satsar 1,3 miljarder i höstbudgeten på kulturen. Är det en vettig satsning när andra, mer påtagliga behov är eftersatta på grund av pandemin?

Kultur är samhällets krona. Hela poängen med ett samhälle är att vi ska kunna ägna oss åt saker som är fria från krav på nytta och avkastning. Det första steget i att avskaffa ett samhälle är att förstöra kulturskapande. Därför är det ytterst vettigt att regeringen lägger 1,3 miljarder i höstbudgeten.

Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

Den fria kulturen är något av det första en auktoritär politiker drar ner på. Det har vi sett i både höger- och vänsterauktoritära regimer. En fri kultur behöver finnas för att utmana makten. Den behövs för att få oss kulturkonsumenter att tänka nya tankar och sätta oss in i andras livssituationer. Det bygger mer empatiska människor. Därför behövs en fri och stark kultursektor som politikerna håller armlängds avstånd till.

Anna-Carin Hall, 60 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna

Absolut. Kulturen är värd mycket mer än det. Vi borde gjort som Norge där den nya regimen vill satsa en procent av statsbudgeten på kultur efter coronapandemin. De som inte förstår kulturens betydelse för ett samhälle borde inte få bestämma över anslag. Vem ifrågasätter de enorma belopp som satsas på idrotten varje år, vare sig det är pandemi eller inte? Smal och svår kultur ska få pengar likaväl som bred och lätt. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv leder aldrig till någonting bra.

Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

Kulturen är en viktig del av demokratin, jag skulle vilja dra det så långt att den till och med är essentiell. Genom att utveckla kulturen och skapa tillgänglighet och inkludering med många sorters möten mellan många sorters människor, går konst, socialt ansvarstagande och demokratiutveckling hand i hand. Vi behöver en stark demokrati för att kunna göra den enorma omställningen till det fossilfria samhället och det är således helt rimligt att satsa 1,3 miljarder på kulturen och 12 miljarder på klimatomställning i höstbudgeten 2022.

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

I pandemins skugga lurar samma gamla tillväxtparadigm. Blint springer vi återigen mot avgrunden. Satsningar på kultursektorn må vara vettiga, ty dess klimat- och miljöpåverkan är relativt låg. Tyvärr är merparten av satsningarna postpandemi inte klimat- och miljömässigt vettiga. Flygsektorn får miljarder och flygplatser skyddas av gubbar i kostym som om de vore guldgruvor. Istället för att återgå till prepandemins norm bör vettiga satsningar göras. Vettigt är att inte förlora vår tids bästa omställningsmöjlighet.

Jerker Jansson