Radar · Migration

Frontex stora problem bekräftas i ny rapport från EU-parlamentet

En ny granskning av EU:s gränsbyrå har nyligen presenterat.

I tre månader har en arbetsgrupp från EU-parlamentet granskat EU:s gränsbyrå Frontex. När den slutgiltiga rapporten publicerades slog den, återigen, fast att myndigheten har stora interna problem och bristande respekt för mänskliga rättigheter. Frontex måste nu reformeras i grunden, menar EU-parlamentarikern Evin Incir (S).

Syre har vid flera tillfällen rapporterat om de skandaler som det senaste året duggat tätt kring EU:s gränsbyrå Frontex. Rapporter från undersökande journalister, människorättsorganisationer och från flyktingar själva talar ett tydligt språk: Frontex har stora problem och bryter mot både EU-lag och internationell lag. Korruptionsanklagelser, samröre med av EU olistade lobbyister och interna problem med bland annat systemet för att rapportera brister under uppdragen hör också till de problem som uppdagats. EU-parlamentets egen utredning av anklagelserna har nu offentliggjorts, efter att en arbetsgrupp under tre månader har granskat myndigheten och samlat in bevis och information. Utredningen har letts av EPP, den konservativa partigruppen i EU-parlamentet, men alla partigrupper har deltagit.

Rapporten presenterades i EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, LIBE-utskottet, den 14 juni. EU-parlamentarikern Evin Incir (S) har engagerat sig mycket i frågan om Frontex och menar att rapporten i stort ytterligare bekräftar de farhågor som funnits.

– Den innehåller såväl kritik som rekommendationer om förbättring. Vi socialdemokrater har fått både vår oro och kritik bekräftat. Nu gäller det att Frontex omedelbart levererar förbättring, säger Evin Incir.

Mänskliga rättigheter inte i fokus

Som Syre i ett stort reportage, som uppmärksammats av det EU-finansierade projektet Snapshots from the border, har belyst så fortsätter myndigheten att växa i snabb takt och har den största budgeten av alla EU:s myndigheter. Startskottet för den process som EU-parlamentets egen utredning är en del av var i februari och mars 2020, då Turkiet ”öppnade gränsen” mot EU och flyktingar åter började strömma i stort antal till Grekland via både land- och havsgränsen. Sedan dess har missförhållandena både inom Frontex och under uppdragen allt mer börjar ifrågasättas.

Frontex interna utredning om inblandning i push-backs av flyktingar i havet mellan Grekland och Turkiet presenterades tidigare i våras. Enligt Frontex styrelse fanns det inte tillräckligt med bevis för att kunna säga att de varit delaktiga i dessa. Aktivister och människorättsorganisationer hävdar att Frontex omöjligt kan ha undgått att lägga märke till kränkningarna, och att de även varit direkt delaktiga i vissa incidenter där flyktingars rättigheter kränkts. Mängder bevis finns redan – och EU-parlamentets utredning sällar sig nu till dem.

Evin Incir (S)
Evin Incir (S). Foto: Fredrik Persson/TT

Något annat som uppmärksammas i parlamentets rapport är att Frontex ledning inte tar hänsyn till vad myndighetens egna tjänstepersoner med ansvar för fundamentala rättigheter säger.

– Det mesta är i grunden bekräftelse av oron som många av oss har haft- att Frontex medvetet och systematiskt kränker och åsidosätter mänskliga rättigheter. Det är högst anmärkningsvärt att ingen förändring har skett fastän myndighetens egna tjänstepersoner med ansvar för fundamentala rättigheter flertal gånger påtalat kränkningar och presenterat rekommendationer till förändring. Istället för att säkra migranters liv och hälsa bidrar Frontex just nu till att sätta människors liv på spel. Dessutom är samarbetet mellan de berörda medlemsländerna och Frontex undermåligt och behöver förbättras, säger Evin Incir.

Reformer krävs

Nu vill stora delar av EU-parlamentet, Socialdemokraternas grupp inräknade, att Frontex reformeras i grunden. Mer transparens behövs och man kräver från flera håll att Frontexchefen Fabrice Leggeri ska avgå. Att kräva en myndighetschefs avgång är inget socialdemokraterna tar lätt på men förtroendet för Leggeri är förbrukat, menar Evin Incir:

– Det handlar om att upprätthålla EU:s yttre gränser, men det måste alltid ske med respekt för EU:s grundläggande värden. Frontex med Leggeri i spetsen verkar inte ha förstått att allt EU:s arbete måste ske med respekt för flyktingars mänskliga rättigheter.

– Det handlar om mer transparens i arbetet men också rapporteringen av kränkningar av mänskliga rättigheter behöver bli bättre. Europaparlamentet måste involveras mer och direktrapporteringar ske mer strukturerat och kontinuerligt. Dessutom måste samarbetet med de berörda medlemsstaterna förbättras. EU:s myndigheter måste alltid vara föredöme och mänskliga rättigheter måste alltid prioriteras.