Radar · Integritet

Ny strategi för narkotikapolitik – nollvision för dödsfall

Regeringen vill införa en nollvision för narkotikarelaterade dödsfall.

En nollvision för dödsfall till följd av narkotikaförgiftningar, istället för fokus på enbart narkotikabruk. Det är en av flera punkter i regeringens förslag till en förnyad och breddad strategi för politiken gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS-strategi) som i dag lämnades över till riksdagen.

Årligen dör drygt 900 personer i landet till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Antalet dödsfall minskade dock något mellan 2018 och 2019, bland annat efter att sprututbyten och naloxonprogram byggts ut. Nu vill regeringen skärpa insatserna ytterligare, så att ingen dör. I den nya ANDTS-strategin föreslås bland annat en nollvision gällande dödsfall relaterade till läkemedels- och narkotikabruk, till skillnad från den tidigare strategin där fokus istället låg på bruk av narkotika.

Syftet med den nya nollvisionen är enligt regeringen att skapa kraftsamling i samhället för att minska dessa dödsfall, samtidigt som den också har en förebyggande funktion och kan minska skadligt bruk, missbruk och beroende. Att fokus flyttas från användning till dödsfall, kan också öka tillgången till vård och stöd av god kvalitet för personer som redan är i missbruk eller beroende.

Narkotikaprevention som inkluderar förskrivna och icke-förskrivna läkemedel, är också bland punkterna föreslås ingå i den nya strategin.

”Vi behöver stärka de förebyggande insatserna så att färre väljer att använda narkotika, men även minska marginaliseringen av personer i missbruk och beroende så att de lättare får tillgång till vård och behandling” skriver socialminister Lena Hallengren (S), Kristina Nilsson (S) och Nicklas Attefjord (MP) i en debattartikel i DN.

Spelmissbruk inkluderas – ANDT blir ANDTS

Likt det skadliga bruket av narkotika ökar även andelen personer i Sverige som har allvarliga spelproblem. Därför vill nu regeringen att även spel om pengar, som vid beroende kan leda till psykisk ohälsa, ekonomiska problem och riskkonsumtion av alkohol, tobak och narkotika och därmed en ökad risk för suicid, ska likställas med annat missbruk och ingå i den nya strategin.