Radar · Inrikes

Sverige evakuerar lokalanställd personal från Afghanistan – får uppehållstillstånd

Utrikesminister Ann Linde under pressträffen.

Lokalanställda som arbetat för svensk militär samt vid den svenska ambassaden i Afghanistan kommer att beviljas uppehållstillstånd i Sverige som kvotflyktingar. Försvarsmakten har överlämnat en lista på omkring 300 personer av före detta lokalanställda som ska försöka lokaliseras och evakueras.

– Det regelverk vi har för vidarebosättning av flyktingar, så kallade kvotflyktingar, kommer att kunna användas för att evakuera nuvarande och tidigare anställa samt deras familjer, säger Morgan Johansson, justitieminister, under en pressträff på söndereftermiddagen.

Just nu pågår arbetet med att lokalisera bland annat de tolkarna som arbetat för svenska militärer i landet.

– Det pågår ett intensivt arbete för de berörda myndigheter gällande de tolkar som hjälpt Sverige i Afghanistan. Försvarsmakten arbetar med att lokalisera och hjälpa berörda tolkar, säger utrikesminister Ann Linde.

Lättat på regler

Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde valt att tillfälligt ta bort kravet att en person ska behöva att befinna sig i tredje land för att kunna få uppehållstillstånd som kvotflykting. Regeringen har även beslutat att ta bort gränsen på 500 personer gällde i det tidigare regelverket.

– Ambassaden kommer att ansvara för vilka individer det rör sig om, säger Morgan Johansson.

Enligt Peter Hultqvist, försvarsminister, har Försvarsmakten överlämnat en lista på omkring 300 personer som tidigare arbetat för svensk militär i Afghanistan.

– Lokalanställda som arbetat för svensk militär vid ambassaden i Afghanistan kommer att beviljat uppehållstillstånd i Sverige som kvotflyktingar, säger Peter Hultqvist.

Ambassaden evakueras

Hur många det rör sig om på Sveriges ambassad i Kabul är oklart. Sveriges personal från ambassaden håller på att evakueras.

– All utsänd personal kommer vara ute senast i morgon, säger Ann Linde.

– Möjligheterna för ambassaden att arbeta försvann. Så sent som klockan 10 i dag gick det ut att alla utländska diplomater ska lämna och evakuera Kabul.

Ambassaden kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet från Stockholm.

– Vi ska se till att de landvinningar som gjorts inte minst kvinnor och flickors utbildning ska bli kvar, säger Ann Linde och fortsätter:

– De som kränker folkrätt och humanitär rätt ska ställas till svars, säger hon och poängterar att vid ett extremt läge som det här så måste världssamfundet reagera.

– Vi kommer delta fullt ut, säger Ann Linde.