Radar · Morgonkollen

Resistent variant av malaria sprider sig

Resistenta varianter av malariaparasiten, som sprids via myggor, blir vanligare i Afrika.

För första gången finns det kliniska bevis på att läkemedelsresistenta varianter av malaria har fått fäste i Afrika. Den slutsatsen drar forskare i en studie som presenteras i den medicinska tidskriften The Lancet.

Experter har länge oroats över att parasiten som orsakar malaria och sprids via myggor ska mutera och utveckla resistens mot läkemedlen som används för att behandla sjukdomen.

Risken anses vara störst i Afrika, där över 90 procent av alla världens dödsfall kopplade till malaria inträffade 2019. Över 400 000 människor avled i malaria det året och över två tredjedelar av dessa var barn.

Den nya studien som nu publiceras i The Lancet visar att standardbehandlingen av malaria inte är lika effektiv på barn som har smittats med en muterad variant av parasiten. Barnen var helt enkelt sjuka längre än brukligt.

– Vår studie visar att resistenta varianter börjar bli vanligare, säger studiens huvudförfattare Aline Uwimana, som är forskare vid Rwandas biomedicinska center i Kigali.

I studien övervakades 200 sjuka barn, mellan sex månader och fem år gamla, som fick en tre dagar lång standardbehandling med malariamedicinen artemisinin. Forskarna följde barnen i 28 dagar och 15 procent av dem bar fortfarande på spårbara parasiter tre dagar efter behandlingen.

”Nya data tyder på att vi är på väg mot en kliniskt signifikant artemisinin-resistens i Afrika,” säger Philip Rosenthall professor vid University of California i San Francisco, i en skriftlig kommentar till The Lancet.

Forskarna anser att det omgående behöver göras ytterligare undersökningar i Rwanda, där studien genomfördes, samt i länderna runt omkring.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV