Radar · Miljö

Mer samlad kunskap behövs om klimatets vattenpåverkan

Torka och översvämningar.

Klimatförändringarna påverkar Sveriges vattenförsörjning på flera olika sätt. Men att ge en exakt bild är svårt, då flera mätdata saknas och vattenförvaltningen är uppdelad på 30 olika myndigheter. Det visar en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

– De allra flesta ser vatten som något självklart som bara kommer när kranen vrids på. Verkligheten är betydligt mer komplex och vattnet är också en del av klimatfrågan – något som ofta glöms bort och som kommer att få konsekvenser för många delar av samhället, säger Georgia Destouni, professor i hydrologi på Stockholms universitet och ordförande för rapportens arbetsgrupp, i ett pressmeddelande.

Rapporten är en kunskapsgenomgång av klimatförändringarnas påverkan på vattnets kretslopp och vattenmiljöer och är en del av projektet Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat, som syftar till att ge rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare i frågor som vattenförsörjning och vattenförvaltning.

Klimatförändringarna påverkar samhället, ekosystemen och dricksvattenförsörjningen på många olika sätt: längre perioder med låga grundvattennivåer men också skyfall och översvämningar, något som också bidrar till att mer miljöföroreningar sprids. Därutöver kan vi se mindre och tidigare vårfloder i norr, mer nederbörd i söder under vintern och ett tunnare snötäcke och mindre isutbredning.

I framtiden kommer förändringarna innebära högre krav på aktiv vattenhantering och styrning för att klara olika typer av variationer, menar forskarna i rapporten. Det är också problem med samordningen i Sverige, menar de, då det finns ett trettiotal expertmyndigheter med mängder av olika typer av detaljerad kunskap, vilket gör det svårt för kommunerna att ta reda på sårbarheten lokalt eller regionalt.

– För att optimera aktiv vattenförvaltning krävs träffsäkra prognoser på olika skalor i tid och rum. Något som saknas idag. Vi behöver också tydliga mätdata för att bättre kunna följa förändringarna över tid och sätta in adekvata åtgärder, säger Georgia Destouni i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV