Radar · Migration

Kvinnor vittnar om sexuellt våld i Libyen

Bild från i september, när flyktingar som räddats ombord på Ocean Viking firar att Italien sagt att fartyget får lägga till där.

Våldtäkter, misshandel, kidnappning och att låsas in i fängelseläger. Kvinnor är extra utsatta i och på vägen till Libyen – som EU ger stora summor pengar till för att hålla vägarna vidare stängda. Ombord på Läkare utan gränsers fartyg Ocean viking träffar Al Jazeera kvinnor som flytt via Libyen.

Varje steg på resan till och genom Libyen är enligt FN kantad av våld och kränkningar. Gängvåldtäkter, att utnyttjas sexuellt av andra flyktingar eller av smugglare är några av de risker som kvinnor löper. En ”övervägande majoritet” av unga kvinnor och flickor på flykt i Libyen berättar om just gruppvåldtäkter av smugglare, skriver Al Jazeera, enligt uppgifter från FN. 

– De utsattes för fysiskt våld i händerna på smugglare och militär. De våldtogs eller utnyttjades sexuellt. En del blev slagna. I interneringsläger slogs de regelbundet i magen. En del brändes i könsdelarna, säger barnmorskan Mali Ebrahimi, som arbetar ombord på Läkare utan gränsers fartyg Ocean viking.

Grymheterna som berättas ombord på fartyget är svåra att föreställa sig. Hos de som räddas är det inte ovanligt att de säger att de föredrar att dö till havs framför att stanna i Libyen.

Omkring 4500 flyktingar befinner sig i läger som kallas för officiella i Libyen. Men i själva verket är det svårt att veta vad som försiggår i lägren och vem som bestämmer i och över dem. Libyen är skakat av inbördeskrig och milisgrupperna är många. Många tusentals flyktingar befinner sig också i andra, än mer inofficiella läger.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR:s senaste rapport om situationen i Libyen finns 46 395 flyktingar registrerade i Libyen. Samtidigt är 343 180 libyer på flykt från sina hem inom landets gränser på grund av stridigheter och konflikt. Vidare saknar 89 procent av de finansiella medel, totalt 85,1 miljon amerikanska dollar, som UNHCR behöver för sitt arbete i Libyen under 2020.

Mer pengar trots våld

Sedan 2015 fram till slutet av 2019 hade EU gett Libyen 408 miljoner euro till projekt i Libyen, varav nästan hälften till att hjälpa flyktingar och migranter. Bland annat har 50 000 flyktingar återvänt ”frivilligt” till sina hemländer med stöd av EU-pengar, enligt en rapport från i december i fjol. 5000 har samtidigt evakuerats ut från Libyen för att vidarebosättas i andra länder.

EU:s migrations- och Libyenpolitik anses av dess kritiker vara ett sätt att flytta gränsen söderut och låta andra ta hand om flyktingar och migranter, genom att unionen betalar dessa transitländer för att hålla gränsen vidare norrut stängd. Detta trots upprepade rapporter om människorättskränkningar:

– Att bli såld och tvingad att ha sex med arabiska eller afrikanska män antingen för att betala för resan eller för att ta dina pengar är vanligt för dig som kvinna eller tjej, under hela resan från dag ett till öknen, fram tills du lämnar Libyen, säger en nigeriansk kvinna till FN.

– Jag blev rutinmässigt kidnappad, inlåst och slagen, och de fortsatte säga till mig att kontakta min familj för att få en lösensumma, säger en kvinnlig migrant till Al Jazeera ombord på Ocean viking.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV