Radar · Miljö

Storksläpp utan publik ekonomiskt förödande

Storkungar i sitt bo på Flyinge kungsgård i Skåne i väntan på ringmärkning tidigare i sommar.

Årets rekordstora vilda storkstam i Sverige har i helgen fått tillskott av 57 storkungar som fötts upp i hägn. Storksläppet skedde i all tysthet vid Hemmestorps mölla utanför Veberöd – på grund av smittskyddsläget kunde ingen publik närvara den här gången. Ytterligare 20 storkar uppfödda i hägn kommer att släppas ut i mitten av augusti.

För storkprojektet som arbetar för en växande svensk storkstam innebär de uteblivna publikintäkterna en oro för sviktande ekonomi.

”Det ekonomiska läget var redan mycket ansträngt och när vi nu tvingas avstå från betalande besökare på storksläppet så är det förödande”, säger projektledare Petter Albinson i ett pressmeddelande.

Det ser annars ovanligt ljust ut för storken i Sverige. Rekordmånga ungar som kläckts i det fria, 118 stycken, har blivit flygfärdiga. Enligt Petter Albinson har förmodligen inte så många storkar som denna säsong, häckat i Sverige sedan 1800-talet.