Radar · Inrikes

Socialförsäkringsnota tros öka med 30 miljarder

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas landa på 248 miljarder kronor – en ökning med 30 miljarder.

Regeringen har under våren infört en rad stödåtgärder i coronapandemins spår. I en prognos släpper Försäkringskassan nu den beräknade notan för socialförsäkringen – som ser ut att öka med 30 miljarder kronor.

Enligt Försäkringskassan väntar statens utgifter för socialförsäkringen stiga till 248 miljarder kronor i år, jämfört med 218 miljarder i fjol.

Den årliga prognosen är, som nästan allt annat, hårt präglad av coronapandemin. Försäkringskassans utgifter har visserligen ökat i flera år, men slopat karensavdrag, nya regler kring sjuklöner och förebyggande sjukpenning till riskgrupper är några av de åtgärder som inneburit att socialförsäkringens kostnader har stigit kraftigt under 2020.

"Ökat söktryck"

Insatser som också inneburit att antalet ansökningar om exempelvis sjukpenning och tillfällig föräldrapenning har skjutit i höjden.

– Vi har haft ett ökat söktryck på grund av coronapandemin. Och det är inte alls säkert att alla har haft just covid-19 utan det beror på striktare regler på arbetsplatser och förskolor om att man ska stanna hemma vid misstänkta symtom, säger Försäkringskassans prognoschef Renée Blomberg.

En stor del av de ökade kostnaderna står de nya reglerna kring sjuklöner för. Där spås utgifterna stiga med 18 miljarder kronor under året. De slopade karensavdraget väntas kosta 2,4 miljarder kronor extra medan notan för den förebyggande sjukpenningen till riskgrupper ser i sin tur ut att landa på 5,3 miljarder.

– Vi ser att siffrorna i de här regeländringarna är de som haft störst påverkan. Det har också varit väldigt utmanande för våra handläggare, som har behövt göra stora insatser för att handlägga alla ansökningar, säger Blomberg.

Återgång 2021

På plussidan ser utgifterna för det statliga tandvårdsstödet ut att bli billigare än tidigare då antalet tandvårdsbesök minskade med nästan 45 procent mellan mars och juni jämfört med motsvarande period förra året.

I prognosen har Försäkringskassan även försökt uppskatta socialförsäkringens utgifter för 2021 (219 miljarder), 2022 (219 miljarder) och 2023 (220 miljarder). Och redan 2021 räknar man med att kostnaderna är tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin. Samtidigt medger Renée Blomberg att de prognoserna är betydligt mer osäkra.

– Ja, där finns en större osäkerhet. Vi har räknat med att de tillfälliga regeländringarna upphör när regeringen sagt att de ska göra det. Vi har inte räknat med någon återkommande påverkan av coronapandemin för det är inte vårt expertisområde. Men kommer fler regeländringar påverkar det också utgifterna, säger hon.

Fakta: Socialförsäkringen

Den svenska socialförsäkringen omfattar i princip alla som bor eller arbetar i Sverige och administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Försäkringskassan ansvarar för bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten har i sin tur hand om pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.
2020 uppgick kostnaderna inom Försäkringskassans område till omkring 248 miljarder kronor – en ökning med 30 miljarder jämfört med 2019.
Källa: Försäkringskassan.