Radar · Miljö

Koldioxidinfångning testas i Lysekil

Preems raffinaderi i Lysekil är Sveriges tredje största enskilda utsläppskälla.

På tisdagen startade Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid på Preems raffinaderi i Lysekil. 

Att skilja av och lagra koldioxid är en teknik som många sätter sitt framtidshopp till – men som ännu befinner sig på försöksstadiet. I december körde Värtaverket i Stockholm i gång en pilotverksamhet, och nu följer Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet i Lysekil efter. 

Preems raffinaderi är i dag Sveriges tredje största enskilda utsläppskälla för koldioxid. I försöket ska såväl infångning som lagring av koldioxiden analyseras, liksom transporten till slutförvaret i berggrunden under Nordsjön utanför Norges västkust.

– Vi tycker att det är positivt med ett norskt-svenskt samarbetsprojekt inom koldioxidavskiljning och lagring eftersom Norge har goda förutsättningar för lagring och även har drivit på teknikutvecklingen. Det är flera svenska företag som undersöker förutsättningarna att implementera tekniken så potentialen är ännu större när vi blickar framåt i tiden, säger Klara Helstad, enhetschef på Energimyndigheten i ett pressmeddelande. 

Myndigheten bidrar med finansiering, liksom norska Gassnova. Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker solutions, Chalmers, Equinor och norska forskningsinstitutet Sintef.

En fullskalig anläggning för lagring och infångning av koldioxid (CCS) skulle kunna minska Preems utsläpp från raffinaderiet i Lysekil med 500 000 ton – ungefär en fjärdedel av raffinaderiets totala koldioxidutsläpp.

Det kan jämföras med att Preems planerade utbyggnad av oljeraffinaderiet, som beräknas öka utsläppen med 1 miljon ton per år. 

Kritiken mot CCS är – förutom att slutförvaret inte är löst – att tekniken kräver mycket energi, att den är dyr, och att den riskerar att rättfärdiga fortsatt användande av fossila bränslen.