Radar · Politik

Slutstrid om Preem – aktivister laddar för 55 mil lång aktion

Carl Thorshag började cykla när han slutade flyga för några år sedan.

Striden om Preems raffinaderi fortsätter. Miljöaktivister mobiliserar nu för att sätta press på regeringen att säga nej till en utbyggnad. Cyklister, löpare och simmare ska föra budskapet de 55 milen från Lysekil till Stockholm.

Preems planer på att bygga ut raffinaderiet i Lysekil har överklagats flera gånger. Nu är det upp till regeringen att säga ja eller nej, utifrån en juridisk bedömning.

Carl Thorshag är en av dem som hoppas att regeringen stoppar planerna med hänsyn till klimatet. På fredag  sätter han sig på cykeln och trampar tio mil från Lysekil till Mellerud. Han är först ut i den ”klimatstafett” som ska föra aktivisters budskap genom landet. Engagemanget bottnar i en djup oro över framtiden.

– Om det är något vi kan göra, måste vi göra det. Under de senaste fyra åren har jag förstått hur svårt det kommer vara att bromsa den annalkande klimatkatastrofen. Jag försöker vara optimistisk och inte tänka att det är kört, säger Carl Thorshag.

Oljebolaget framhåller att de vill bygga ut anläggningen för att kunna omvandla restprodukten tjockolja till svavelfri bensin och diesel. De säger sig också vara beroende av en utbyggnad för att i framtiden kunna framställa fossilfria bränslen vid anläggningen. Tillståndet som nu prövas gäller dock oljebaserade drivmedel och väntas öka bolagets utsläpp av koldioxid med en miljon ton per år.

Lämnas till regeringen

När Carl Thorshag lämnar Lysekil har han med sig ett brev med tre krav: Stoppa Preems utbyggnad, starta avvecklingen av fossilindustrin och stötta utvecklingen av hållbara arbeten. Löpare, cyklister och på sluttampen även simmare ska på en vecka ta brevet till Stockholm. Där det ska lämnas över till regeringsrepresentanter.

Klimatstafetten är en del av nätverket Stoppa Preemraffs aktionsveckor som inleddes under helgen. Inom ramen för dessa kommer aktioner och demonstrationer arrangeras på flera håll i landet. I vattnen utanför Lysekil planeras en seglingsdemonstration.

Carl Thorshags första strid som klimataktivist gällde planerna för en gasterminal i Göteborgs hamn, som stoppades av regeringen av klimatskäl.

– Det har gett mig pepp. Det går att få politiker att ändra på sig, säger Carl Thorshag.