Radar · Basinkomst

Ekonomer vill se basinkomst och nytt skattesystem i Brasilien

Det finns enligt officiella siffror en miljon coronasmittade i Brasilien och fattigdomen ökar stort. Ekonomer i landet förespråkar nu basinkomst. Men Bolsonaro väljer akutbidrag.

På midsommarafton passerade Brasilien miljonstrecket när det gäller det officiella antalet av coronasmittade i landet och bara USA har högre dödstal på grund av covid-19.

President Bolsonaro har infört akutbidrag under coronapandemin men ansökningarna fastnar inte sällan i statens byråkratisystem. Behovet av basinkomst är stort, menar kritiker och möjligheten till det finns redan. Det är sedan 2004 inskrivet i en lagtext.

Drygt 40 procent av landets arbetskraft tillhör den så kallade informella sektorn, det vill säga privata näringar där de arbetande inte omfattas av trygghetssystem i arbetslivet.
Det kan till exempel vara restaurangpersonal och städare.

– Vi har en rekordnivå av informell arbetskraft i Brasilien. Och den här krisen kommer förmodligen att göra det värre. Därför måste vi skapa ett bredare, universellt och permanent socialt skyddsnätverk, sa Laura Carvalho, docent i ekonomi vid universitetet i São Paulo, i en BBC-intervju.

Hon och ett antal andra ekonomer i landet föreslår nu en omfattande reform av den sociala välfärden, där man kombinerar alla stöd i ett system och sedan fördelar välstånd till hela befolkningen – basinkomst.

Carvalho vill ha förenklade processer och ser möjligheter med att kunna spara stora belopp för administrationskostnader om basinkomst införs.

Men hon och andra brasilianska ekonomer påpekar att det då också krävs en reform av det brasilianska skattesystemet.

Skatten i Brasilien kommer mycket från konsumtion, inkomster och förmögenhet beskattas inte lika mycket. Dagens skattesystem upprätthåller den enorma socioekonomiska ojämlikheten i landet, konstaterar hon i tidningen The Brazilian Report.

Stora klyftor

Brasilien är ett av de länder med högst inkomstklyftor i världen. Här bor runt 210 miljoner människor. I samband med migration från landsbygden, har det uppstått tätbefolkade och fattiga områden, favelas, kring storstäderna. Inte minst där sprider sig coronan snabbt.

Enligt medicinprofessorn Alexandre Naime Barbosa vid São Paulos delstatsuniversitet stämmer den officiella och färska statistiken över smittade dåligt med verkligheten.

Enligt honom kan det istället vara uppemot 10 miljoner som är smittade av coronaviruset i Brasilien. Det berättar han i en artikel från SVT Nyheter.

I början av juni beslutade Brasiliens regering, med president Jair Bolsonaro, att begränsa coronarapporteringen och bara hålla med statistik över nya fall.

Men landets högsta domstol såg till att det brasilianska hälsodepartementet redan efter några dagar fick återgå till att publicera en mer utförlig statistik om spridningen av coronaviruset.

Efter två avverkade hälsoministrar, en sparkad och en som sa upp sig själv, är det nu en militär ledning som styr hälsodepartementet i Brasilien.

President Bolsonaro har påtalat de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå om landets hälsomyndigheter skulle införa en lockdown.

– Vi läkare vet inte mycket om krig. Generaler vet inte mycket om hälsofrågor. Historien kommer att döma, säger en av de två tidigare hälsoministrarna från i våras, Luiz Henrique Mandetta, i en intervju med nyhetsbyrån AFP.

Efter drygt tre månaders pandemi räknas runt 35 miljoner personer i Brasilien som fattiga, enligt välgörenhetsorganisationen Ação da Cidadania.

2004 införde en tidigare president i Brasilien, Luiz Inácio ”Lula” da Silva, ett bidrag till fattiga familjer i landet, Bolsa Familia. En del har kallat det för basinkomst men i själva verket var det inte det, stödet kom med villkor:

Förutom en inkomstgräns, måste barnen i familjen gå i skolan och vaccineras för att bidraget skulle betalas ut.

Stöd i lagen

Men samtidigt såg dåvarande president da Silva till, via en lagtext, att göra det möjligt att införa basinkomst till alla invånare i landet. En process som skulle få ta tid, som han beskrev det, som skulle kunna prövas i fem år och sedan utvärderas.

Men ingen president har hittills använt sig av den här möjligheten att ge alla invånare basinkomst.

Bolsonaro har länge varit skeptisk till bidraget Bolsa Familia och har ansett att det kostar för mycket pengar. Men under coronapandemin har han presenterat ett slags akut nödbidrag, samtidigt som han har varit hårt pressad av anklagelser om maktmissbruk och korruption.

Kritiker menar att han försöker vinna popularitet hos folket  genom det här bidraget, inte minst med tanke på  valet 2022. De beskyller honom också för att ansökningar från behövande fastnar i statens byråkratiska system och att det är ett konkret sätt att minska antalet utbetalningar.

Istället har en del av de fattigaste fått hjälp av privatpersoner och företag till det mest nödvändiga som mat men långt ifrån alla. Och sjukvården har kollapsat, intensivvårdsplatserna tog slut för flera månader sedan i landet.

Det finns som sagt redan ett lagutymme för att kunna införa basinkomst. Om Bolsonaro kommer till den punkten, kanske på grund av en strävan efter att få behålla makten i landet – det återstår att se. Men i dagsläget är varken hans finansminister eller han själv inne på det.