Radar · Politik

LO: Ny politik krävs för att människor ska ha råd med bostad

Nyproducerade lägenheter är för många alltför dyra att bo i – därför byggs det också allt för få, enligt LO.

Bostadsbristen riskerar att öka de kommande åren – och det är de med låga inkomster som drabbas. Nu vill LO se en mer aktiv bostadspolitik som ger bostäder där personer med lägre inkomster har råd att bo.

64 000 bostäder behöver byggas varje år det kommande tio åren för att täcka behovet, enligt Boverket. Men den takten är långt borta – i nuläget byggs färre än 50 000 bostäder om året. LO anser att glappet till stor del beror på att nyproducerade lägenheter är för dyra.  Många hushåll klarar helt enkelt inte av att efterfråga dem – och därför byggs det inte heller fler.

För att komma till rätta med problemet föreslår LO i en ny rapport en rad åtgärder för att göra det billigare att bygga, för att ge de allmännyttiga bostadsbolagen bättre förutsättningar och för att hjälpa personer med låga inkomster in på bostadsmarknaden.

Rapportförfattaren Peter Gerlach pekar på att låga inkomster hindrar allt fler från att skaffa en fast bostad.

– Om du på 70- eller 80-talet byggde något för medianinkomsttagaren, så byggde du i princip för alla. Så är det inte inte i dag. Vi kommer aldrig ha en riktigt tillfredsställande situation om vi inte kommer till rätta med klasskillnaderna, men man kan lindra konsekvenserna genom en aktiv bostadspolitik, säger han.

LO föreslår bland annat att hyresgarantier ska användas i högre utsträckning. Redan i dag har kommunerna möjlighet att garantera fastighetsbolagen att hyran betalas, exempelvis för personer med betalningsanmärkningar, men det används i relativt liten omfattning. Andra förslag handlar om att förändra systemet med bostadsbidrag för att det ska hjälpa fler.

Försäkringskassan har tidigare pekat på att bostadsbidragen, som baseras på årsinkomst och slås fast i efterhand, leder till många återbetalningskrav. För att de som är berättigade av bidrag inte ska avstå från att söka och för att inte de ska bidra till att människor blir skuldsatta föreslår LO att bidragen ska betalas ut baserat på arbetsgivares månadsrapportering.

Friare hyror och höjda bostadsbidrag

Bland andra Finanspolitiska rådet har tidigare föreslagit en kombination av friare hyressättning och höjda bostadsbidrag. Tanken är att det skulle löna sig mer att bygga och att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka. Men att staten – som i en berömd låtråd av proggbandet Blå tåget – skulle höja bostadsbidragen och låta kapitalet höja hyrorna, vänder sig Peter Gerlach emot.

– Det är svårt att inte tro att det skulle driva upp hyrorna kraftigt, säger Peter Gerlach.

Han delar inte heller bilden av att det är en dåligt fungerande marknad som göra att det byggs för få bostäder.

– Vi har en fungerande marknad för bostäder på samma sätt som vi har en fungerande marknad för diamantringar. Marknaden levererar bostäder utifrån den betalningsförmåga vi har. Problemet är att kostnaderna är för höga och inkomsterna är för låga, så att stora grupper blir utestängda, säger Peter Gerlach.

Den 31 maj nästa år ska en statliga utredningen lämna ett förslag om friare hyresättning för nyproducerade lägenheter.