Glöd · Debatt

Progressiv flygskatt – ja tack!

Flyget går fortfarande på fossila bränslen.

Det går cirka 15 000 flygplan mellan Stockholm och Göteborg, vilket genererar ett utsläpp på 174 000 ton koldioxidekvivalenter. Om samma mängd passagerare istället hade valt tåget skulle det istället genereras utsläpp på 1,3 ton. Detta är endast  0,0007 procent av vad samma sträcka med flyg släpper ut. Är det då inte märkligt att flyget inte betalar skatt på utsläppen, eller bränsleskatt, eller moms på utrikesresor och endast 6 procent moms på inrikesresor?

Men det är inte bara utsläppen som är viktiga, utan även vilken typ av energi som används. Tåg drivs till 90 procent med el och de större bussföretagen för långdistansresor har börjat införa bussar som går på förnyelsebara bränslen, även om de flesta av deras fordon fortfarande går på fossila bränslen. Hur är det då med flyget? De drivs fortfarande med fossila bränslen, även om några flygbolag har börjat blanda i en mindre del biobränsle i tankarna. Vilket kanske inte rimmar så bra med målet att Sverige senast 2020 enbart ska använda förnyelsebar energi. Eller lagkravet på att förnybara energikällor ska användas i första hand (5 § 2 kap miljöbalken).

Men då är det väl bara att byta ut de fossila bränslena mot biobränslen i flygplanen? Nej, det är inte riktigt så enkelt. Dels har vi endast en begränsad mängd resurser på vår planet och de måste utnyttjas så effektivt som möjligt. Och flyget kräver betydligt mer resurser än de transportslag som håller sig på marken. Sen orsakar utsläpp på hög höjd även en rad andra nackdelar som ej gäller för transporten på marken, oavsett vilket bränsle som används till exempel kondensstrimmor: de vita streck som syns efter flygplanen, bidrar också till den globala uppvärmningen. Dessutom släpps stora mängder vattenånga från flygplan, som är den gas som bidrar mest till den globala uppvärmningen. När denna släpps ut på hög höjd blir den mer potent.

Okej, men elflyg då? Då kanske vi kan flyga med gott samvete. För att ett flyg ska lyfta så krävs stora mängder energi och i dag finns inte så kraftiga batterier ens på forskningsstadiet. Sen måste ju elen producerad på något sätt vilket kräver resurser. Då är det kanske bättre att använda elen till mer energieffektiv transport, på marken. Vi måste nog vänja oss vid tanken att vi aldrig kommer att ha en obegränsad tillgång på energi utan vi måste hushålla med det vi har.

Vad behöver göras?

Förbud inrikesflyg inom södra Sverige. Det är faktiskt inte en mänsklig rättighet att kunna flyga mellan Stockholm och Göteborg när det finns alternativ. En resa mellan dessa städer med snabbtåg X2000 tar 3 timmar, från centrum till centrum. Medan ett flyg tar 1 timme – men då måste man även ta sig till och från flygplatsen, lämna in bagage, checka in med mera. Därför blir tidsbesparingen minimal. Dock bör undantag göras för byten.

Inför progressiv flygskatt. Den som flyger mest ska betala mest. Denna princip finns redan i lagen (8 § 2 kap miljöbalken). Där står det att den som medfört en skada för miljön ansvarar till dess skadan har upphört och att det i vissa fall ska bli aktuellt att betala ersättning för den skada man har orsakat. Vidare vill faktiskt 7 av 10 svenskar ha en flygskatt och att intäkterna från denna ska gå till tågsatsningar.

Avskaffa flygbolagens bonussystem. Man ska inte tjäna på att flyga mycket, man ska betala för det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV