Radar

Vill bli först och störst på legal cannabis

Mads Pedersen hoppas bli den förste danska cannabisodlaren med licens.

Tusentals cannabisplantor frodas hos odlaren Mads Pedersen i Odense, som tidigare vigt sitt liv åt tomatodling. I väntan på licens går all hans cannabis till förbränning. Men om hörnet väntar en europeisk marknad som hungrar efter medicinsk cannabis.

– De första tre-fem åren kommer cannabisen att vara oerhört lönsam, säger Mads Pedersen, när han skjuter dörren åt sidan och tar oss med in i den storskaliga växthusodlingen på 5 000 kvadratmeter.

Här står moderplantorna i långa rader i ett stickande ljus som får oss att kisa. De är direktimporterade från Kanada och från dem tas sticklingar, som i nästa odlingshall drivs upp till blommande plantor.

Till sommaren räknar han med att ha uppfyllt alla de krav på dokumentation som krävs för att starta försäljningen – åtta nyanställda farmaceuter arbetar på heltid med det. Under tiden pågår experiment med olika sorters plantor som får varierad tillförsel av näring och vatten för att hitta den optimala mixen.

Målet är en effektiv produktion av cannabisblommor, som kan säljas vidare i form av kapslar, cannabisolja eller som torkade blomdelar att förånga och inandas eller göra te på.

I väntan på licensen måste överblommade plantor kasseras. Det sker under strikt kontroll i kommunens regi för att cannabisen inte ska hamna på svarta marknaden.

Kamp mot klockan

Det är lite av en kamp mot klockan. Många nya producenter av medicinsk cannabis ligger i startgroparna, exempelvis i Tyskland, Portugal och Nederländerna, men även i USA och Kanada. I Danmark är ytterligare producenter på gång, ivrigt påhejade av politikerna som hoppas på en ny stor exportprodukt.

Just nu råder brist, men efter de första åren, när fler konkurrenter kommit på banan, räknar Mads Pedersen med ett prisras. Det är därför han har så bråttom – Aurora Nordic vill bli först i Danmark och störst i Europa.

Även om priserna på sikt kommer att falla så räknar han med att de motsvarande 195 miljoner svenska kronor som hittills investerats ska ge hög avkastning. Om två månader har odlingsytan utökats med 5 000 kvadratmeter och om ett år med ytterligare 50 000 kvadratmeter.

– Vi ska göra det här så att vi är konkurrenskraftiga. Vi ska automatisera. Nu har vi 70 års erfarenhet av odling av tomater i industriell skala och vi ska bygga vidare på de erfarenheter vi har och producera med hög kvalitet till det bästa möjliga priset, säger Mads Pedersen.

Kapitalet kommer till stor del från den kanadensiska cannabisjätten och partnerföretaget Aurora.

– Om jag inte hade haft en stark ekonomisk partner i Kanada så hade det inte gått, säger han.

En stickling från en moderplanta i Aurora Nordics anläggning för odling av medicinsk cannabis i Odense i Danmark
En stickling från en moderplanta i Aurora Nordics anläggning för odling av medicinsk cannabis i Odense i Danmark. Foto: Johan Nilsson/TT

"Många är frustrerade"

Att skriva ut medicinsk cannabis på recept är tillåtet i Danmark sedan ett år tillbaka, men än så länge är det svårt för patienterna att hitta läkare som vill göra det, berättar Marie Lyning, konsulent i Schleroseföreningen.

Alla läkare har rätt att skriva ut det, men läkarna håller igen. Många uppsöker därför privata smärtkliniker, men till dem är det kö.

– Många är frustrerade över att de inte kan få ut det, säger Marie Lyning.

Detta är en situation som förutspåddes av läkarkåren inför beslutet om en fyraårig försöksordning i Danmark.

Läkarnas främsta invändning är att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag. Vilka är biverkningarna? Vilka doser är lämpliga och hur länge kan patienterna använda cannabis utan att fastna i beroende?

– Man kan inte experimentera med patienterna, säger Anders Beich, ordförande i den danska allmänläkarföreningen.

Forskning hoppas över

Han anser att den stora lönsamhet som Mads Pedersen och andra cannabisproducenter nu förväntar sig bygger på att politikerna tillåter dem att hoppa över den dyra forskning som annars alltid krävs vid framställning av nya läkemedel.

– Det är mer lönsamt att odla cannabis än tomater, men det är ju bara för att man har kunnat hoppa över hela dokumentationsledet, säger Anders Beich.

Han tycker att det är talande att den danska sjukvårds- och hälsoministern Ellen Trane Nørby deltog vid invigningen av Mads Pedersens nya odling.

– Man kan fråga sig vad hon gör där. Hon är ju hälsominister, inte lantbruksminister.

– Förhoppningen är att det här ska bli en exportvara och då vill man gärna ha en hemmamarknad som man kan hänvisa till. Men det vill vi läkare gärna hållas utanför, säger Anders Beich.

"Åt rätt håll"

Men Mads Pedersen känner tillförsikt. Under försöksordningens första år, 2018, har 1 400 danska patienter fått importerad medicinsk cannabis utskriven, vilket var mer än väntat.

Han är övertygad om att danska läkare kommer att svänga och att Auroras plan på att sälja fem procent av sina produkter i Danmark håller.

– Vi ser absolut att det går åt rätt håll.

Fakta: Medicinsk cannabis i Danmark

Sedan 2018 har danska läkare rätt att skriva ut medicinsk cannabis till patienter som inte blir hjälpta av annan behandling.

Utvalda danska odlare har också fått rätt att börja producera cannabis, men ännu har ingen av dem fått licens för att börja sälja.

Lægemiddelstyrelsen pekar på fyra grupper som främst kan ha nytta av medicinsk cannabis:

MS-patienter och patienter med ryggmärgsskador som har smärtsamma spasmer, patienter som lider av illamående i samband med cellgiftsbehandling och patienter med neuropatiska smärtor (smärta orsakad av sjukdom i hjärnan, ryggmärgen eller nerverna).

Men läkarna har fri ordinationsrätt och får alltså skriva ut cannabis även till andra patienter, om de anser att de har behov av det.

Sedan 1 januari i år kan patienter få medicinsk cannabis subventionerad av staten.

Källa: Lægemiddelstyrelsen.dk

Fakta: Medicinsk cannabis i Sverige

Medicinsk cannabis är inte godkänt som läkemedel i Sverige, däremot kan läkare ansöka hos Läkemedelsverket om att få skriva ut det.

Den första licensen beviljades 2017. Sedan dess har Läkemedelsverket beviljat totalt 48 licenser (14 stycken 2017, 28 stycken 2018 och hittills i år sju licenser).

I licensansökan måste läkaren förklara varför patientens besvär inte kan lindras med ett läkemedel som är godkänt i Sverige.

Licensen kan vara villkorad, till exempel så att patienten först beviljas tre månaders förbrukning och att läkaren därefter ska skicka in en behandlingsrapport innan en ny ansökan kan skickas in för fortsatt licens.

Läkemedelsverket kan inte svara på hur många personer som hittills fått medicinsk cannabis, bara hur många licenser som beviljats.

Källa: Läkemedelsverket