Radar · Morgonkollen

Ecuadors regering backar om subventioner

Ursprungsbefolkningsledare och regeringsföreträdare i samtal i Quito, med president Lenín Moreno i mitten.

Bränslesubventionerna återinförs och de våldsamma protesterna upphör.
Det kom Ecuadors president Lenín Moreno och ledarna för landets ursprungsbefolkning överens om efter en tv-sänd förhandling mellan parterna.

Tolv dagars protester, som har lamslagit stora delar av Ecuador, är över.
President Lenín Moreno och ledarna för paraplyorganisationen Conaie kunde efter flera timmars förhandlingar enas i ett gemensamt uttalande:

”Med det här avtalet är mobiliseringen i hela Ecuador avslutad och vi förbinder oss att återställa freden i landet”, skriver parterna.

För demonstranterna är Morenos eftergift att återinföra bränslesubventionerna en seger. Det var just beslutet att slopa bränslesubventionerna som fick ursprungsbefolkningen och transportarbetare att gå ut på gatorna i protester som bitvis har varit våldsamma.

Conaie ska nu tillsammans med regeringen ingå i en kommission som ska ta fram nya lagar som båda sidor kan komma överens om, uppger FN:s representant i mötet, Arnaud Peral.

Under söndagskvällen drabbade polis och demonstranter samman i nya våldsamheter, enligt myndigheterna ska bland annat två militärfordon ha satts i brand.

Under de tolv dagarnas protester har sex personer dött och nästan 2 100 människor har skadats eller gripits.