Glöd · Debatt

Munksjön är en tickande miljöbomb

Munksjön är en sjö i Jönköping i Småland.

Munksjön är en tickande miljöbomb! Mätningar som gjorts i september 2018 påvisar mitt påstående, och jag ifrågasätter varför detta får fortgå utan att åtgärder vidtas. Det torde vara sannolikt att värdena över tid, räknat från september 2018, har ökat eftersom utfyllnad och byggnation sker, främst i de sydligaste delarna av Munksjön.

Nedanstående fenomen inträffar med ganska jämna mellanrum, nu senast för något år sedan. Med jämna mellanrum flyter restmassa upp från botten. Till detta kommer också att Munksjön får ta emot ”bräddat”, det vill säga förorenat, avloppsvatten. Detta sker oftast vid onormal nederbörd då reningsverkens kapacitet inte räcker till. Direkt olämpligt med tanke på redan förhöjda värden
av föroreningar!
 Skulle man privat ha förorsakat detta – ja, då skulle det skrivas spaltkilometrar om hur ansvarslöst detta skulle ha varit. Men när ansvarslösa företag gör detta så låter man bara åren gå! För att senare låta skattebetalarna stå för notan!

Nu ställer jag frågan: När och hur tänker de ansvariga, som har detta på sitt bord, att de som förorsakat detta ska ställas till svars för den otroliga miljöförstöring som de åstadkommit?