Radar

EU-projekt för vapentester i Lappland

Försvarsminister Peter Hultqvist fanns på plats under den stora Nato-övningen Trident Juncture 18 i Norge.

Gemensamma vapentester i lappländska Vidsel blir en av delarna när EU:s försvarssamarbete Pesco utökas med ytterligare 17 projekt. Talet om en EU-armé gillas dock inte alls av försvarsministern i Bryssel.

Sedan Pescosamarbetet inleddes i fjol ingår Sverige i tre av de inledande projekt som dragits igång: om ledningen av sjukvårdsinsatser, EU:s internationella insatser och om militär rörlighet över gränserna.

Nu tillkommer även ett projekt kring vapentester i Vidsel i svenska Lappland, som var aktuellt redan i fjol.

– Vidsel är ju en anläggning för tester och utprovning när det gäller missiler och ammunition och annan militär utrustning. I Frankrike har man en verksamhet som kan komplettera det här. Det innebär då att vi bygger en kompetens och utnyttjar den befintliga kompetensen, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) på väg in till måndagens gemensamma utrikes- och försvarsministermöte i Bryssel.

Utöver Sverige och Frankrike väntas även Finland delta i Vidsel-projektet.

– Och vi har också länder i södra Europa som har visat intresse.

Nya samarbeten

Pesco – EU:s permanent strukturerade samarbete – har förklarats som en sorts eurogrupp för försvaret, men är än så länge betydligt mer löst i kanterna. Samarbetet består av en rad projekt som EU-länderna fritt får anmäla sig till. 17 projekt fanns med från början – nu kommer 17 till.

Pesco kom delvis igång som en följd av Storbritanniens aviserade utträde ur EU vilket fått främst Tyskland och Frankrike att pressa på för ett ökat militärt samarbete.
Utöver de gemensamma projekten har även EU-samarbetet med Nato blivit betydligt närmare under det senaste året.

Nej till EU-armé

Frankrike har dessutom lanserat ett eget försvarsprojekt, kallat EI-2 – ”det europeiska interventionsinitiativet”. Tanken är bland annat att skapa en gemensam insatsstyrka som ska kunna användas i såväl konfliktsituationer som efter olika naturkatastrofer.

Finland och Danmark deltar i EI-2, medan Sverige tills vidare avvaktar regeringsbildningen på hemmaplan.

– Vi har en beredningsprocess, men jag tycker inte att det är lämpligt att en övergångsregering tar ställning till det, så det får man återkomma till senare, säger Peter Hultqvist.

Desto tydligare är samtidigt hans nej till de maningarna från Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron om att skapa en EU-armé.

– Det har vi inga planer på att stödja från svensk sida. Vi ser försvaret som en nationell angelägenhet, säger Hultqvist i Bryssel.

Fakta: EU och försvaret

I artikel 42:2 i EU:s Lissabonfördrag talas om att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska leda fram till ett gemensamt försvar – men bara när ländernas stats- och regeringschefer bestämt det med enhällighet.

I artikel 42:6 ges samtidigt möjlighet för dem som vill gå längre redan dessförinnan: ”De medlemsstater som uppfyller högre krav på militär kapacitet och som har gjort mer bindande åtaganden på området med tanke på de mest krävande uppdragen ska upprätta ett permanent strukturerat samarbete inom ramen för unionen”. På engelska förkortas samarbetet Pesco.

I december 2017 lanserades Pesco med deltagande från samtliga EU-länder utom Storbritannien, Danmark och Malta. Inledningsvis fanns 17 gemensamma projekt, som nu utökas med 17 till. Parallellt finns även en gemensam försvarsfond där EU-kommissionen hoppas kunna lägga upp till 15 miljarder svenska kronor om året för gemensam forskning, utveckling och produktion.

Fakta: Vidsel

Provplats Vidsel – tidigare känt som Robotförsöksplats Norrland – sköts av Försvarets materielverk (FMV) och beskrivs som ”västra Europas största provområde över land för övningsskjutning och provning av flygburna och landbaserade robotsystem”.

På området, som totalt är 1 650 kvadratkilometer stort och ligger i Lappland, testas såväl stridsflygplan som robotar och drönarsystem.

Vidselområdet etablerades 1958 då Vidsels flygplats byggdes nära Piteälven, precis på gränsen mellan Lappland och Norrbotten. Själva tätorten Vidsel ligger knappt två mil åt sydost.