Glöd · Debatt

Klimatet och miljön kräver säkerhetspolitisk omrustning

Lars Pehrson/SvD/TT | Ett enda Jas-plan kostar lika mycket som finansieringen av MSB, men bränder och översvämningar kan inte skjutas bort, skriver Feministiskt initiativ.

DEBATT Många har upplevt sin trygghet och säkerhet hotad under sommarens hetta och bränder. Från en rädsla att en brand kan blossa upp för minsta gnista till de bränder som har slukat människors hem och mängder av skog.

Medan Sverigedemokraterna skrockar om att klimatförändringarna bara handlar om vädret och Moderaterna går till val på att öka flygtrafiken så är vi allt fler som inser allvaret. Tyvärr sviker även Miljöpartiet och Vänsterpartiet väljare när de till exempel röstar igenom bygget av en ny stor fossilgasterminal i Göteborg. Det är inte att ta ansvar för klimatet.

Forskare varnar allt mer samstämmigt för de effekter den globala uppvärmningen får för våra barns framtid. Ett Antarktis som smälter, metangaser som frigörs ur havsbottnar, havsytor som höjs och städer som sänks ned i haven. Ett ostadigt klimat där bränder följs av kraftiga regnoväder och översvämningar har präglat Europa denna sommar.

Klimatförändringar leder till en rad säkerhetsproblem framöver. Trafik och transporter lamslås. El och internet slås ut och därmed livsnödvändiga samhällsfunktioner. Dricksvatten förorenas. Epidemier ökar. Sjukhus överbelastas. Natur, djur, människor och samhällen brinner upp eller drunknar. Om inte klimat- och miljömässiga aspekter biter som argument på skeptiker så kanske de ekonomiska effekterna kan göra det? En kraftfull klimatpolitik är en investering inte bara i framtida natur, djur och människor, utan även i vår framtida ekonomi.

Samtidigt som vi måste stoppa klimatförändringarna måste vi omrusta från militärt försvar till den civila beredskap som har visat sig otillräcklig denna sommar. Medan regeringen har satsat på Jas-plan för en miljard styck, har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierats med samma summa som ett enda Jas-plan. Som om bränder eller översvämningar skulle kunna skjutas bort?

Det är dags för en säkerhetspolitik som kan möta faktiska säkerhetshot. Det är inte ryssen som hotar, snarare ryssvärmen. Det är dags att vi börjar tala om mänsklig säkerhet istället för territoriell. Klimathotet känner inte av nationsgränser. Feministiskt initiativ går till val på en rad åtgärder för klimatet och den mänskliga säkerheten, varav några är:

• Fördubbla anslagen till MSB.

• Slopa värnplikten och inför istället en frivillig ettårig utbildning inom samhällsskydd och civil krisberedskap.

• Komplettera dagens klimatmål med konsumtionsmål för svenska utsläpp oavsett var de uppstår. Sätt upp etappmål med målet noll utsläpp till 2040.

• Nya direktiv till AP-fonderna; investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och aktivt bidra till uppsatta klimatmål. Offentlig verksamhet ska fasa ut sitt ägande i fossila energibolag senast år 2020.

• Höja flygskatten med 20 procent och minska subventioner till flygplatser.

• Storsatsa på kollektivtrafik: 6 miljarder till avgiftsfri kollektivtrafik i hela landet, 7,5 miljarder till utbyggnad av kollektivtrafik, 4 miljarder till gång- och cykelsatsningar och 10 miljarder för upprustning av tågnät, utöver det regeringen avsätter.

• Införa konsumtionsskatt på kött, mjölk och ägg och sänka momsen på frukt, grönt och spannmål.

Kan vi ställa om så mycket som krävs för att möta klimatförändringarna och de reella säkerhetshoten? Klart vi kan!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV