Radar · Nyheter

Världens klimatteknik skyndar för långsamt

Inom bara fyra av 38 teknikområden ligger utvecklingen i linje med klimatmålen från Parisavtalet. Det visar en nypublicerad analys från Internationella Energirådet.

– Det händer mycket spännande inom miljöområdet men inte tillräckligt snabbt, säger Mathias Fridahl, klimatforskare vid Linköpings universitet vid Linköpings universitet och tankesmedjan Fores.

Enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling ska medeltemperaturen i världen hållas under två grader, tillgången till energi öka och luftföroreningarna minska. Men en aktuell klimatanalys från Internationella Energirådet, IEA, visar att det är lång väg dit.

– Min spontana reaktion är att IEA har gjort ett gediget jobb. Samtidigt är resultatet rätt nedslående, säger Mathias Fridahl.

I endast fyra – solceller, belysning, datacenter och elfordon – av de 38 teknikområden som analysen uppmärksammar ligger utvecklingen i linje med Parisavtalet. Mathias Fridahl beskriver särskilt framgången för solcellsteknik som oväntad.

– Hade någon för ett antal år sedan sagt att utvecklingen inom solkraft skulle ta fart på det här sättet skulle de flesta ha skrattat. Men solceller har haft en positiv teknisk utveckling och sjunkande priser.

Samtidigt påpekar Mathias Fridahl att analysens exponentiella kurvor är sårbara. Bland annat bygger antagandena på att flera områden utvecklas parallellt.

– Elproduktionen är väldigt central för flera av de andra teknikområdena. Och inom solenergi är det i nuläget Kina som driver utvecklingen framåt. Skulle prioriteringarna där ändras kan framtidsutsikterna lätt spricka.

Samtidigt som vissa ljusglimtar finns visar analysen att utvecklingen i 29 procent av teknikområdena går för långsamt eller i fel riktning. Exempel på sådana sektorer är kolkraft, biobränsle och flygtrafik.

– Det tog för lång tid från det att frågorna började diskuteras till att målen sattes 2015. Mänskligt beteende och politik är trögrörliga processer. Nu behöver vi leverera snabbt och det blir kostsamt, säger han.

Men det finns hopp för klimatet, även om den tekniska utvecklingen skulle göra oss besvikna.

– Om vi lyckas ställa om vår livsstil skulle vi kunna sänka kraven på tekniken. Jag tror att den sortens frågor kommer att bli mer aktuella i framtiden, säger Mathias Fridahl.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV