Glöd · Debatt

Kräv att få veta vilka lobbyisterna företräder

DEBATT I USA och EU har lobbyism förekommit länge. Man är van att hantera detta faktum, och lobbyister är skyldiga att registrera sig, så man vet vem som är deras uppdragsgivare, samt vilka resurser de har till sitt förfogande. I Sverige är lobbyism ett relativt nytt fenomen, och vi är tagna på sängen. Här kan lobbyister verka helt utan att någon vet vems intressen de företräder.

Lobbyistens funktion är att påverka politiker till att fatta beslut som är önskvärda och fördelaktiga för deras uppdragsgivare, och de kan arbeta på många olika sätt. De kan försöka påverka regeländringar genom att skriva remissvar, eller träffa enskilda handläggare för personliga möten och luncher där man överlämnar faktasammanställningar. De kan också arbeta genom att påverka medier och opinionsbildning.

Hos företag kan det finnas intressen av att förhala lagstiftningsprocesser, om man har ekonomisk vinning av det. Att det tar lång tid medför att man vinner tid att fortsätta sälja sin produkt. Detta tycks vara fallet i dokumentären Köttlobbyn som nyss gått på SVT, där köttindustrin lobbar för att få fortsätta använda medlet nitrit i sina produkter, trots att vissa studier pekar på att nitrit kan vara en orsak till tarmcancer.

Då Enhet vill föra en politik där vi minskar användningen av syntetiska läkemedel till fördel för naturliga läkemedel, tycker jag det vore en stor tillgång att ha insyn i hur lobbyismen kring läkemedelsindustrin ser ut. Likadant på andra områden där det finns starka ekonomiska drivkrafter. I stora drag är det också en demokratifråga; vi ska veta vilka intressen som är med och påverkar beslut som berör oss i vår vardag och påverkar vår omgivning och miljö!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV