Radar · Nyhet

Minskning av återfall i svåra brott

Omkring fyra av tio av de personer som 2000 hade avslutat ett straff i fängelse eller frivården återföll i nya brott som gav kriminalvårdspåföljd. 2013 hade den andelen sjunkit till omkring tre av tio, visar en rapport från Kriminalvården.

Enligt rapporten kan en del av förändringen förklaras av strukturen bland de bestraffade. Där spelar bland annat ålder in samt kön, antal tidigare belastningar, typ av huvudbrott, typ av verkställighet och strafftid.

I studien finns alla personer i Sverige som avslutat ett straff i anstalt eller påbörjat verkställighet i frivård mellan 2000 och 2013. Det innebär drygt 300 000 så kallade starthändelser. Personerna följdes sedan i tre år.

Den största andelen straffade var 25–44 år. Men det är också i den gruppen som minskningen i återfall är störst.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV