Radar · Nyhet

Centralamerika vill satsa på hållbart utnyttjande av vatten

Länderna i Centralamerika har lagt fram ett förslag på en plan för att främja en hållbar användning av vatten. Det anses vara en viktig åtgärd eftersom länder i regionen redan är drabbade av klimatförändringar.

Miljöministrar från Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama och Dominikanska republiken kom överens om den så kallade vattenagendan i november i Honduras huvudstad Tegucigalpa. Dokumentet väntas godkännas vid ett möte i februari i Santo Domingo i Dominikanska republiken.

Länderna samarbetar inom de centralamerikanska ländernas samorganisation, Sica, som ska samordna insatser för att skydda ekosystemen i regionen.

Vatten är en viktig fråga för regionens dryga 50 miljoner invånare, särskilt de jordbrukare som förlorat sina skördar på grund av brist på nederbörd eller häftiga skyfall, som ett resultat av klimatförändringarna.

−Alla studier visar på regionens sårbarhet och pekar på att de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna i Centralamerika berör vattenfrågan, säger Salvador Nieto, chef för Centralamerikanska kommissionen för miljö och utveckling, CCAD.

År 2014 ledde torka till förluster på 650 miljoner dollar inom jordbruk, vattenkraft och dricksvattenförsörjning, enligt en studie som publicerades i mars förra året av Global Water Partnership, ett nätverk för hållbart vattenutnyttjande i världen.

Regionen har dock god tillgång på vatten och länderna i Centralamerika använder mindre än tio procent av sina tillgängliga resurser. Det uppgav Global Water Partnerships regionkontor i en rapport i augusti förra året. Ojämnt fördelade vattenresurser, ojämn nederbörd, brist på reglering av vattenanvändningen och brist på möjlighet att lagra vatten är några problem.

Enligt Världsbanken saknade 17 procent av Centralamerikas totala befolkning – omkring 7,8 miljoner människor – tillgång till dricksvatten i hemmen år 2014.

Den nya vattenagendan syftar till att säkerställa tillgången till vatten för nuvarande och kommande generationer, men också till att besluta om åtgärder eftersom regionen ställs inför extrema klimathändelser.

−Genomförandet av agendan kommer att göra stor nytta eftersom många samhällen som har problem med vatten finns i områden som gränsar till flera olika länder. Huvudfokus är att inrikta åtgärder på dessa områden, säger Silvia Larios, expert på vattenfrågor vid El Salvadors miljödepartement, till IPS.

Det finns 23 flodområden i Centralamerika som ligger på gränsen mellan länder och de täcker omkring 37 procent av hela Centralamerika. Regionen har 18 system av naturliga underjordiska lager som innehåller grundvatten och som korsar nationsgränser, enligt Global Water Partnership.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV