Radar · Nyhet

Omfattande inventering av skogar i höst

Regeringen förslår att landets skogar med start redan i höst ska genomgå en av de största naturkartläggningarna hittills. I fokus står skog som anses ha särskilt höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. För ändamålet vill regeringen satsa 20 miljoner kronor årligen under kommande tioårsperiod, enligt ett pressmeddelande.

Tidigare i år pausade Skogsstyrelsen tillfälligt en inventering av skogsområden med nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, något som orsakade en kritikstorm från både miljörörelsen, forskare och anställda på myndigheten. Orsaken var enligt Skogsstyrelsen att inventeringsmetoden inte fungerade lika bra överallt.

De nya pengarna ska gå till både landsomfattande inventering och metodutveckling. I de fall där skogen bedöms särskilt värdefull kan skogsägare erbjudas ersättning för områdesskydd, något som regeringen också satsar extra medel för.