Radar · Nyhet

Cykla till jobbet och lev längre

Var tredje stockholmare – som åker bil till jobbet – skulle kunna cykla istället på mindre än en halvtimme.

Om de drygt 100 000 människor det handlar om valde cykeln skulle hälsovinsterna vara stora – inte bara för dem själva, enligt en rapport från Gymnastik– och idrottshögskolan i Stockholm.

Ifall dessa valde bort bilen skulle luftkvaliteten förbättras avsevärt. En tidigare studie har visat att ett 60-tal människor skulle besparas en förtida död.

Motionen som cyklisterna får skulle spara ytterligare runt 20 liv om året, enligt rapporten.

Att cykelpendla till jobbet skulle vara tillräcklig motion för de flesta, åtminstone i kombination med lite styrke- och rörlighetsträning, menar Peter Schantz, forskare i rörelse, hälsa och miljö på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

– Det inte bara räcker, utan det är närmast optimal träning ur hälsosynvinkel, säger han till Svt Stockholm.