Radar · Nyhet

Asylsökandes barn i kläm

Det är inte självklart att barn som väntar på asyl får hjälp att börja i skolan eller förskolan, eller får tillgång till sjukvård och annan omsorg. De riskerar att hamna i en parallell värld, varnar forskare.

Enligt en ny forskarrapport riskerar tiotusentals asylsökande barn i Sverige att i flera år hamna utanför de vanliga välfärdssystemen. Detta gäller specifikt barn som anlänt med sina familjer.

Problemet är att asylsökande bor i Migrationsverkets regi, medan det är kommunala myndigheter som lokalt ska se till att barnens rättigheter är tillgodosedda. Det blir lätt oklart vem som har ansvaret för att informera.
Det handlar exempelvis om kontakt med sjukvården eller om att börja i förskola och skola, visar rapporten från Linköpings universitet.

– Här ser vi en stor grupp barn som anlände med sina familjer, runt 35 000 som har sina rättigheter, som exempelvis att gå i skola, men där det är osäkert om det infrias. Vi har inget system för att se till att så sker, utan det kommer an på hur drivande eller insatta föräldrarna själva är, om barnen ska få del av samhällets omsorg och välfärd, säger professor Karin Zetterqvist Nelson som är en av rapportförfattarna.

Rapporten fångar in mottagningen av asylsökande hösten 2015. Den visar även att lång väntan och en osäker tidsram skapar extra utsatthet för nyanlända barn och ungdomar, både för de med föräldrar och de utan.

Om processen drar ut på tiden kan barnen få leva ett parallellt liv, utan de möjligheter som andra barn och ungdomar har, under flera års tid, enligt forskarna.
– Tre år är lång tid för ett barn. Det händer väldigt mycket och vi vet att de lever i en utsatt situation. Just där behövs välfärdssystemen, som det är tänkt, för att kompensera för den situation som de lever i, säger Karin Zetterqvist Nelson.