Krönikor

CETA – det okända hotet mot demokratin

Ska Monsanto få makt över Europas matregler? Borde Ford få stämma Sverige för våra klimatlagar? Är det rimligt att amerikanska företag ska få en genväg in i maktens korridorer i EU?

”Nej”, borde det självklara svaret på dessa frågor vara för varje anhängare av demokratins principer. Tyvärr verkar makthavarna i Sverige och Europa svara ”ja”. Just nu arbetar både Sveriges regering och EU-kommissionen för att driva igenom två handelsavtal med USA och Kanada: TTIP och CETA. Dessa avtal skulle medföra ett slags nya, speciella direktörsdomstolar. I direktörsdomstolarna skulle amerikanska storföretag få stämma stater för demokratiskt fattade beslut – om besluten kan hota företagens vinster. Vinner företagen måste staterna betala skyhöga böter.

Starkare skydd för arbetares rättigheter? Förbud mot gruvor i nationalparker? Tillgång till billiga läkemedel för världens fattiga? Starkare djurskydd? Reglering av farliga kemikalier? Ökade koldioxidskatter? Kvotering i bolagsstyrelser? Lagstadgad nätneutralitet? Alla dessa progressiva förslag skulle hota storföretagens vinster, enligt företagen själva. Om direktörsdomstolarna blir verklighet finns därmed risken att Sverige behöver betala företag för att överhuvudtaget få genomföra dessa förslag. Oavsett om majoriteten i folket och riksdagen är för.

Som aktiv i miljörörelsen, asylrörelsen, nykterhetsrörelsen och den feministiska rörelsen är jag självklart motståndare till dessa direktörsdomstolar. De skulle innebära ett extremt hårt slag mot all progressiv kamp för mänskliga rättigheter och miljö – för alltid. Storföretagen är ofta våra största fiender. Om de skulle få juridisk rätt att överpröva våra demokratiska segrar i domstol hotar det våra chanser att få igenom ny lagstiftning. Sverige skulle bokstavligt talat tvingas betala böter för progressiv politik. Så – vad kan vi göra för att rädda vår demokrati? Det första vi måste göra är att stoppa CETA. TTIP är inte ens färdigförhandlat – men CETA är det, och kommer röstas om redan i år.

Den 22 september är första viktiga deadline i kampen för demokratin. Då ska EU:s handelsministrar avgöra om CETA ska räknas som ett ”blandat” avtal. Om det räknas som blandat måste CETA godkännas i både alla medlemsländer och EU-parlamentet – annars räcker ett godkännande av EU-parlamentet. Sveriges regering måste därför kämpa för att CETA ska klassas som ett blandat avtal – endast då får Riksdagen säga sitt om saken.

Ute i Europa är direktörsdomstolarna en enorm fråga, som debatteras stort i media och där folket blir alltmer kritiska ju mer saken uppmärksammas. Rimligt, med tanke på att vi talar om det största hotet mot Europas demokrati (utöver fascismen). I Sverige känner få till TTIP, och än färre CETA. Därför måste vi nu alla ägna oss åt folkbildning, och få med oss fler i kampen. Organisationer som LO, WWF, Amnesty och IOGT-NTO måste inse att CETA är ett direkt hot mot deras kamper för arbetare, miljö, mänskliga rättigheter och solidaritet. Upp till kamp för vår demokrati!

Asylrörelsen. Dessa hjältar som fortsätter kämpa för att hjälpa medmänniskor som flytt.

Regeringen. Trots folkligt motstånd inskränker de flyktingars mänskliga rättigheter.