Radar · Nyhet

Regeringen satsar på jämställdhetspolitiken

I onsdags presenterade regeringen skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Bland ska högskoleförordningen ändras.

– Människor som möter våldsutövare och våldsutsatta i sitt yrke måste ha kunskaper om hur våld kan upptäckas, förebyggas samt vilka insatser som är effektivast. Åtgärden är en del av den första långsiktiga nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor i vilken det förebyggande arbetet prioriteras, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Skrivelsen består av politiska målsättningar, som till exempel handlar om ekonomisk jämställdhet, samt en plan för hur målen ska genomföras och följas upp. Därtill ingår en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor.

Regeringen ska också under 2018 inrätta en ny myndighet som ska underlätta genomförandet av jämställdhetspolitiken.