Radar – Nyheter

Ny plan för hållbara hav

Sverige ska för första gången ta fram nationella havsplaner i syfte att främja hållbara vatten. Men Östersjöns problem med övergödning och gifter  kommer planen inte åt.

Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Som en del i detta har myndigheten tagit fram förslag till havsplaner för tre områden: Västerhavet, Österjön och Bottniska viken. Förslagen har precis gått på samrådsrunda och regeringen ska fatta beslut om planerna senast 2021.

– Det är en strategisk plan som visar statens syn på hur havet kan användas. Vi gör en översiktlig helhetsbedömning och målet är skapa så goda förutsättningar för tillväxt och näringslivsutveckling som möjligt, samtidigt som man skyddar naturvärden, säger Joacim Johannesson som är utredare på enheten för havsplanering.

En av remissinstanserna har varit Naturskyddsföreningen, som välkomnar förslagen på havsplaner och uppskattar att processen varit inkluderande och transparent. Däremot menar föreningen att planens vision inte tar avstamp i havsmiljödirektivets mål.

– Det är viktigt att använda sig av de styrdokument som finns, säger Mia Svedäng, projektledare för lokal vattenmiljö på Naturskyddsföreningen.

Joacim Johannesson menar att det handlar om vad man har för förväntningar på havsplanen.

– Vi ska bidra till god ekologisk status, och det tycker vi att planen gör. Planen ger förutsättningar, sedan har vi havsförvaltningen som ska hjälpa till.

Från Naturskyddsföreningens sida vill man också ha fler marint skyddade områden eller i områden där särskild hänsyn ska tas.

– Det är viktigt att de skyddade områden som vi har får ett rejält skydd. Idag är det oklart vad man menar. Områdena är dessutom rätt små, betyder det att man inte behöver ta hänsyn i de områden som inte är markerade? säger Mia Svedäng.

Det är havsförvaltningens uppgift att reda ut vilken hänsyn som ska tas i de skyddade naturområdena, enligt Joacim Johannesson.

– I fråga om allt däremellan så gäller den vanliga förvaltningen och miljöbalken med tillståndsprövning och så vidare. Det blir ingen skillnad mot idag, utan balken sätter begränsingar, man får inte göra vad som helst.

Östersjön dras med många problem sedan länge. Det handlar till exempel om övergödning, där orsaken finns på land, och gamla miljögifter. Dessa kan inte havsplanen lösa, menar Joacim Johannesson.

– Vårt jobb är att bidra med en helhetssyn. Vi hämtar in synpunkter från både kommuner,  branschorganisationer och miljöorganisastioner, och även från myndigheter och grannländer.

Den nyss påbörjade remissrundan avslutas 15 augusti, och fram tills dess kan även allmänheten lämna in sina synpunkter.

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset (KS), har lämnat in sin avskedsansökan. Han rekryterades till posten 2014 för att leda den stora…

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två…

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och…

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter Tidigt på tisdagsmorgonen på Södermalm i Stockholm var Marcus Pettersson på väg för att lämna sin hund hos dagmatten när…

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom Kontor, bostäder, handel och kultur. Det ingår i planerna för Slakthusområdet. Fastighetsjätten Atrium Ljungberg har siktet inställt på en omdaning…

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som…