Radar – Nyheter

Ny plan för hållbara hav

Sverige ska för första gången ta fram nationella havsplaner i syfte att främja hållbara vatten. Men Östersjöns problem med övergödning och gifter  kommer planen inte åt.