Radar · Nyhet

Förskola kombineras med äldreboende

Barn och äldre ska mötas. Det är tanken när Huddinge nu bygger förskola och äldreboende i ett. Dessutom sparar kommunen pengar då verksamheterna får dela på ett och samma kök.

Äldreboende som kombineras med förskola har rönt uppmärksamhet på flera håll i världen. Nu ska modellen prövas i Huddinge.

När kommunen bygger ett äldreboende med 90 lägenheter i området Snättringe ska en förskola ta plats i samma byggnad.

– Vi vill skapa möjligheter att umgås över generationsgränserna. Många äldre får inte besök så ofta och det är inte heller alla barn som har någon ur den äldre generationen i närheten, säger kommunlrådet Malin Danielsson (L).

Verksamheterna ska vara skilda åt i var sin del av byggnaden, men tanken är att ge utrymme för gemensamma aktiviteter som sångstunder.

Malin Danielsson pekar på forskning som visatratt kombinerade förskolor och äldreboenden gynnar både barn och gamla.

– Barn som går i en sådan här verksamhet klarar sig bättre både studiemässigt och socialt. Samtidigt mår äldre bättre, de får stimulans av att ha barn omkring sig, säger hon.

Att samla barn och äldre på ett ställe har också ekonomiska fördelar, enligt Malin Danielsson.

– Det blir billigare. På det här sättet används exempelvis tillagningsköket under en mycket större del av dagen än då förskolan är öppen, säger hon.

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige i november och bygget väntas stå klart 2020.