Läs tidningen
 

Hej Syreprenumerant!

Mars månads Syremagasin har lämnat tryckeriet och är på väg hem till er som prenumererar, du läser det redan nu här

Det pratas ganska ofta om rut och rot som stora bidrag till medel- och överklassen och det stämmer förstås, men det riktigt stora bidraget till den breda medelklassen är ränteavdraget. Det är nu, med de höjda räntorna, ett bidrag från staten på runt 60 miljarder per år, ungefär tre gånger så mycket som de andra två bidragen tillsammans. Men ränteavdragen är inte bara ett enormt stort bidrag till dem som i de allra flesta fall redan har det bra ställt, det är också en av sakerna som gör att Sverige är världens mest belånade land. Hundratusentals svenskar är fastlåsta i rekordhöga skulder. Det leder till personliga tragedier och kostar samhället miljarder. Över 417 000 personer var vid årsskiftet registrerade hos Kronofogden. Samtidigt tjänar kreditinstitut stora pengar på de obetalda lånen. Anna Langseth har på Zoom tittat närmare på vad överskuldsättningen får för konsekvenser för de drabbade och samhället. 

I ett annat reportage på Zoom skriver Ossian Sandin om hur den mosaik av myrar, gammelskogar och sjöar som breder ut sig längs med den skandinaviska fjällkedjan tillåts utarmas. Ett närmast obrutet skogslandskap, med sin storlek unikt i Västeuropa, som medlen för att skydda inte räcker till för.  

Annan natur som också hotas är våtmarkerna. En genomgång som Sveriges natur har gjort visar att 89 nya torvtäktstillstånd har godkänts under åren 2012–2022. Även det drabbar den biologiska mångfalden och spär på klimatkatastrofen. Peter Al Fakir rapporterar på Miljökollen och Felicia Wartiainen kommenterar på ledarplats.

I ett tredje Zoom rapporterar Daniel Vergara om hur toppföreträdare för Sverigedemokraterna, inklusive Jimmie Åkesson, har besökt Israel flera gånger för att träffa företrädare för den israeliska regeringen. Sverigedemokraterna har pumpat ut besöken med avståndstagande från antisemitism och bedyranden om partiets stöd för Israel. Samtidigt som de har gett sig in i Europasamarbeten med antisemitiska företrädare.

I Sverige styr Sverigedemokraterna regeringen och vi ser hur vår demokrati med små men många steg monteras ner. Jag kommenterar på ledarplats. Sist i magasinet skriver Birger Schlaug i en krönika om varför SD och inte MP varit framgångsrika och vad Miljöpartiet kan lära av det.

Vi är inne på fjärde månaden utan presstöd och håller nu igång tack vare alla stöd från er läsare. Hittills har vi fått fantastiska 345 000 kr i gåvor och 327 av er ger sammanlagt varje månad över 47 000 kr. Stort tack till alla er. Tycker du också att det vi gör och har möjlighet att bidra gör du det enklast på tidningensyre.se/stod-oss. Engångsbidrag är också mycket välkomna på Swish 123 62 084 58.

Trevlig läsning

Lennart Fernström
Chefredaktör 

PS. Vill du slippa detta nyhetsbrev från oss klickar du här och bockar ur Syres veckomagasin under Redaktionens val. Där kan du även anmäla dig till eller ta bort dig från våra andra nyhetsbrev. DS.