Ska barnmorskor få vägra utföra aborter?

Det är rimligt att patienternas fri- och rättigheter går före människors religiösa övertygelser när det kommer till sjukvård, skriver representanter för Antidiskrimineringsbyrån Sydost i Kalmar.