Mer pengar till lokala klimatsatsningar

Under hösten 2015 har Naturvårdsverket investerat 270 miljoner kronor i lokala klimatinvesteringar. Satsningen går under namnet Klimatklivet och syftar till att minska utsläppen som påverkar klimatet. Under 2016–2018 kommer 600 miljoner att betalas ut årligen.